Nieuwe netwerkvoorzitters aangesteld bij Voka

Voorzitters netwerken

De werking van werkgeversorganisatie Voka Limburg bestaat onder meer uit een aantal sectorspecifieke vakgroepen, die rond thema's in hun expertisedomein een werkjaar lang allerlei vormingsmomenten organiseren en ervaringen uitwisselen. Bij de start van het nieuwe werkjaar mochten een aantal van deze groepen een nieuwe voorzitter verwelkomen. Het gaat om Anneleen Jacobs (Jaga) die het Netwerk Communicatie zal leiden en Ingrid Jansen (Concentra) die het Netwerk Financieel Beheer zal aansturen. Verder is er nog Hilde Doucé (Van Havermaet Groenweghe) voor het Netwerk Juridiek, Debbie Mucke (Facil Europe) voor het Netwerk Management Assistants, Patrick Luyckx (Altez Group) voor het Netwerk Productie, David Vanoppen (Icasa Group) voor het Netwerk Sales en tot slot Ruben Peumans (ASAP) die het Netwerk Jongeren onder zijn vleugels neemt.

(Op de foto: enkele afscheidnemende voorzitters)