Nog vier kandidaten voor stukken van Ford Genk

De Vlaamse regering onderhandelt nog met vier kandidaten voor delen van de gebouwen en/of terreinen van Ford Genk. Eén daarvan is Guido Dumarey, die zijn oog zoals bekend heeft laten vallen op de perserij. Een overname van het volledige terrein met 60 hectare gebouwen, acht minister Philippe Muyters uitgesloten. De Fordsite wordt op 1 januari 2016 definitief eigendom van de Vlaamse regering.

Dat alles heeft minister Muyters geantwoord op parlementaire vragen van Chris Janssens (VB) en An Christiaens (CD&V). De vragenstellers gingen in op de commotie die er de jongste dagen was ontstaan rond het dossier van de West-Vlaamse ondernemer Guido Dumarey, dat in eerste instantie gewogen en te licht werd bevonden.

philippemuytersVolgens minister Muyters hebben zich tot nog toe elf kandidaten gemeld voor delen van de Fordsite. Van die elf waren er zes geïnteresseerde partijen voor de perserij. Van die zes vielen er meteen drie af wegens “financieel of zakelijk niet geloofwaardig”. Twee anderen haakten na diverse contacten (ook met Ford) af omdat ze een overname economisch niet meer haalbaar achtten. De laatste kandidaat voor de perserij was dus Dumarey. “Het overleg is nog bezig, het businessplan is al heel wat keren gewijzigd,” aldus Muyters. Daarnaast onderhandelt de Vlaamse regering nu nog met drie andere kandidaten voor delen van de Fordterreinen. Namen geeft de minister niet. “Wij zullen deze dossiers zeer voluntaristisch bekijken. Maar eventuele overheidssteun voor overnemers moet natuurlijk beantwoorden aan de Europese regels. Anders vordert Europa de steun terug en valt alles in het water.” Dat de hele site op korte termijn zou worden overgenomen, acht de minister uitgesloten “gezien de grootschaligheid van het terrein en de zwakke economische conjunctuur”.