“Ondernemers zitten niet in zak en as”

“We zijn ervan overtuigd dat we de Fordklap te boven zullen komen. Maar dan zullen onze ondernemers een versnelling hoger moeten schakelen, op alle vlakken. Er is alvast heel wat optimisme te bespeuren bij hen.” Dat zegt VKW-voorzitter Luc Cardinaels. Met de sluiting van Ford Genk eind 2014, en hetzelfde lot dat de vier vaste toeleveranciers is beschoren, verliest VKW straks minstens vijf leden. “Maar toch blijven we groeien, en halen we dit jaar ruim 900 leden,” stelt gedelegeerd bestuurder Jos Stalmans tevreden vast.

Vrijdagavond zullen er opnieuw zo’n 1.000 Limburgse ondernemers aanwezig zijn op de ‘Limburg Happening’ van VKW Limburg in Alden Biesen.

Voorzitter Luc Cardinaels gaat er geen toespraak houden, en hij zal ook geen uit de kluiten gewassen stokbrood meebrengen. Al staat hij wel helemaal achter het statement over de loonkosten die zijn collega’s van Voka- en Unizo-Limburg daarmee maakten. “De nakende sluiting van Ford Genk is een klap voor de hele provincie,” zegt Cardinaels. “Maar ik stel vast dat ondanks alles er toch heel wat optimisme heerst bij de ondernemers en bedrijfsleiders. Ze doen er alles aan om het tij te keren en gaan daarvoor meer dan ooit bij mekaar te rade.”

Grensverleggend groeien

VKW wil zijn leden-ondernemers daarbij steunen. “Onze Limburgse bedrijven moeten nu een versnelling hoger schakelen en inzetten op ‘grensverleggende groei’. Dat is een grote uitdaging. Want iedereen in de wereld wil groeienn,” zegt Cardinaels. Met ‘grensverleggende groei’ doelt de voorzitter op twee dingen: innovatie (nieuwe producten en diensten) én het zoeken van nieuwe markten (internationalisering). “Wij geloven in de toekomst van Limburg, maar we zullen ze wel zelf moeten maken. Van de beleidsmakers vragen we de nodige ondersteuning. Maar de rest moet komen uit de dynamiek van onze bedrijven.”


Kennis

VKW Limburg draagt ook zelf zijn steentje bij. “Al onze kennis die we verzameld hebben en initiatieven die in ontwikkeling zijn binnen onze denktank Cresco, hebben we ingebracht in de groep van 12 experten die een plan voor structurele groei in Limburg moet ontwikkelen,” zegt Cardinaels, die zelf deel uitmaakt van de expertengroep. Het plan van de expertengroep wordt binnenkort overgemaakt aan de TaskForce, die de taak krijgt het plan uit te voeren. “Ook van onze bedrijfsleiders zelf hebben we spontaan tal van ideeën en voorstellen mogen ontvangen. Het is duidelijk: zij hebben de knop omgedraaid.”

Medicon Valley
Begin mei organiseert VKW Limburg samen met voorzitter Piet Stinissen van LifeTechLimburg in dat kader ook een zakenreis naar Medicon Valley in Zweden en Denemarken. Dat is een vermaarde cluster van bedrijven en instellingen uit de zorgsector. De reis is voorbehouden voor onderzoekers, zorginstellingen en ondernemers. “Een mogelijk voorbeeld voor Limburg," aldus nog Cardinaels.