bekaelandt vkw

Onderzoek legt mechanismen familiebedrijf bloot

Werkgeversorganisatie VKW Limburg en UHasselt gaan diepgravend onderzoek faciliteren om de succesfactoren van een familiebedrijf te achterhalen. Zo zal ondernemer Akif Cicek de komende 4 jaar in de schoot van VKW een doctoraatsonderzoek voeren rond Family Governance Mechanismen in familiebedrijven. En dit via een zogenaamd Baekeland-mandaat.

Werkgeversorganisatie VKW Limburg en UHasselt werken al meer dan 15 jaar intensief samen, vooral vanuit het Research Center for Entrepreneurship and Family Firms (RCEF) aan de UHasselt. Daar wordt de wetenschap aan de praktijk gekoppeld om familiebedrijven beter te begeleiden en zo te verankeren in onze provincie.

De samenwerking wordt nu geïntensifieerd via het doctoraatsonderzoek van Akif Cicek. “VKW schakelt zo nog een versnelling hoger bij de ondersteuning van familiebedrijven in hun zoektocht naar professionalisering en continuïteit binnen en buiten Limburg”, duidt gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens.

“Voor ons eigen Expertisecentrum Familiebedrijven komt dit project op het juiste moment”, vult directeur Koen Hendrix aan. “Vandaag zien we dat vooral de Familiale Governance Mechanismen (afgekort FGM) zeer essentieel zijn voor de continuïteit van het familiebedrijf. Vanuit ons centrum en in samenwerking met het onderzoekscentrum RCEF van UHasselt leggen wij dan ook onze focus heel sterk op dit domein.”

Met Baekeland-mandaten wil het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (Vlaio) onderzoeksprojecten in nauwe samenwerking met organisaties ondersteunen. “Deze projecten bieden niet alleen een academische, maar ook praktijk-gerelateerde meerwaarde voor het betrokken bedrijf, én voor de Vlaamse economie”, zegt professor Pieter Vandekerkhof van UHasselt.

Akif Cicek (30 jaar) is al meer dan 5 jaar actief in het eigen familiebedrijf TR Engineering met hoofdzetel in Lanaken. “Het was hard knokken om te werken en tegelijkertijd te studeren om zo mijn master te behalen”, aldus Akif. “Door mijn masterthesis werd ik sterk getriggerd om te gaan voor een Baekeland-traject, waarbij ik de kans krijg meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van familie governance-mechanismen in het familiebedrijf”.

Akif wordt ook nieuwe collega bij VKW Limburg. Het resultaat van het doctoraat zal bovendien een methodiek opleveren waarbij VKW in Vlaanderen adviseurs zal opleiden tot Family Governance Architects, die familiebedrijven zullen bijstaan. Zo dragen ze bij aan de verankering en continuïteit van deze bedrijven in Vlaanderen. “Familiebedrijven zijn en vormen nu eenmaal het fundament van de Vlaamse economie” aldus nog professor Pieter Vandekerhof en Koen Hendrix samen.