Onderzoek Maastrichtse wetenschappers: Van werken blijf je slim

Kennis en vaardigheden verouderen extra snel na het verlaten van de arbeidsmarkt. Ook kleine deeltijdbanen hebben een sterk negatief effect op de kennisontwikkeling van medewerkers. En vrouwen die uit het arbeidsproces stappen wegens het krijgen van kinderen, komen minder makkelijk weer aan de slag naarmate die inactieve periode langer duurt.
 
Dat en meer blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Depreciatie van menselijk kapitaal’, dat het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) samenstelde in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Opmerkelijke uitkomst is dat iemands functionele geletterdheid al na het veertigste levensjaar significant achteruit gaat. Daarbij is de afname in de functionele geletterdheid bij de 40-49 jarigen in tien jaar tijd bijna even groot als het verschil in functionele geletterdheid tussen middelbaar en hoogopgeleiden. Deze achteruitgang gaat extra hard als iemand enige tijd uit het arbeidsproces is gestapt.
 
Daar staat tegenover dat men bij het ouder worden op het werk andere vaardigheden benut. Dit wordt weerspiegeld in de door de onderzoekers ontwikkelde maatstaf voor kennisontwikkeling. De kennisontwikkeling blijft positief tot op een leeftijd van ongeveer 58 jaar, maar het neemt wel steeds minder toe met het stijgen van de leeftijd. De ontwikkeling van het kennisniveau van werkenden correspondeert met de loonontwikkeling over de leeftijd. Dit betekent dat het hogere gemiddelde loon 
van ouderen ten opzichte van jongeren in lijn is met hun hogere productiviteit.
 
Tot slot blijkt uit de analyses dat ontslag om bedrijfseconomische reden de kans op werk in de toekomst verkleint. Vanuit de literatuur wordt aangenomen dat bij bedrijfseconomisch ontslag geen sprake is van een selectieproces op basis van de relatief lage productiviteit van de ontslagene. Wanneer ontslag via het UWV of na een faillissement tot stand komt, heeft dat twaalf maanden later echter nog negatieve gevolgen voor het loon.
 

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.