made in mardaga joël stockmans

Opinie: “Méér in plaats van minder flexi’s!”

In tegenstelling tot de vakbonden, die het systeem van de flexi-jobs op de korrel nemen, pleiten de Limburgse werkgevers juist voor een uitbreiding van deze tewerkstellingsvorm. "Flexi-jobs zijn essentieel om het grote aantal vacatures in knelpuntberoepen op te vangen", vindt Joël Stockmans van Umani Group. "Alternatieven als detachering en andere duistere systemen dragen helemaal niks bij en zetten de deur open naar de illegaliteit."

Op een persconferentie vorige week stelde vakbond ACV-Limburg zich ernstige vragen bij het statuut van de flexi-job. Volgens voorzitter Joke Man holt het systeem de sociale zekerheid uit en wordt er door werkgevers misbruik van gemaakt. Ze pleit dan ook voor een fiscale hervorming en alternatieve vormen van tewerkstelling.

Joël Stockmans, CEO van de snelgroeiende HR-dienstengroep Umani, begrijpt die redenering niet: "Mensen die een flexi-job uitoefenen, werken minstens 4/5 op andere dagen, dus dragen ze wel degelijk bij aan de maatschappij" stelt Stockmans. "Het zijn daarentegen de alternatieven, zoals zwartwerk, detachering vanuit het buitenland of schijnzelfstandigen en bijberoepen die voor oneerlijke concurrentie zorgen en misbruik zorgen."

De CEO van Umani Group wijst tevens op de noodzaak van het systeem om vacatures in te vullen. "Kijk naar de bewakingssector, schoonmaak, verkoop, horeca en tientallen andere beroepen: ze vinden niemand meer, tenzij hier en daar een flexi-jobber, als het tenminste is toegestaan in die sector. Vandaar ons pleidooi om het systeem uit te breiden en zo de arbeidsmarkt te dynamiseren. Er zijn nog mensen genoeg die maar al te graag een centje willen bijverdienen."

Zoals de gepensioneerden, bijvoorbeeld. "In deze doelgroep vinden we heel veel mensen die zelf, met alle plezier, een flexi-job willen doen. Maar wie met pre-pensioen is, wordt nu al fors beknot in aantal uren. Laat staan dat het hele stelsel zou afgebouwd worden... Een gemiste kans, want deze mensen willen werken en zijn uit het goede hout gesneden met de nodige ervaring en expertise."

En Stockmans gaat door: "Niet alleen de flexi-jobs maar ook andere vormen van tewerkstelling moeten dringend vlot getrokken worden. Het inzetten van niet-Europese werknemers, met een Belgisch contract en dus aan gelijke voorwaarden als Belgische collega's, kost enorm veel tijd en rompslomp. Terwijl het eigenlijk simpel is. Hetzelfde geldt voor de erkenning van Europese diploma's. Haal eens een verpleegkundige uit Portugal naar hier... Dat duurt 8 maanden vooraleer alle paperassen zijn afgestemd. Hemeltergend."

Het is volgens Umani Group nochtans niet zo moeilijk. "De oplossingen liggen voor de hand. Met een beetje politieke moed kan onze economie een geweldige boost krijgen. Wie durft?"