Over 3 jaar is helft werklozen 50-plusser

Het gaat de goede kant uit met de werkgelegenheid in de provincie. "Waar het Vlaamse gemiddelde een daling van de werkloosheid van 7% vertoont, doen wij het met 11% veel beter," zegt Luc Lauryssens van de VDAB. "Vooral bij de jongeren dunt de groep werkzoekenden razendsnel uit. Op goed een jaar is die categorie zowat een kwart kleiner geworden."

Maar er is ook slecht nieuws: "In de groep van de 50-plussers stijgt de werkloosheid nog," aldus Lauryssens. Dat geldt overigens ook voor de langdurig werklozen (>2 jaar). "We hebben berekend dat binnen 3 jaar de helft van alle werkzoekenden ouder zal zijn dan 50 jaar. Een schrikwekkende evolutie die we nu bij de wortels moeten aanpakken." Lauryssens denkt vooral aan herscholingstrajecten. "We moeten deze mensen proberen te sturen naar knelpuntberoepen waarin ze hun vroegere ervaring toch kunnen meenemen."