Overheden en Ballast Nedam willen groot paardenbedrijf in Horst realiseren

Plannen voor grootschalig hippisch park van internationale allure Woensdag 23 februari ondertekenden sportgedeputeerde Odile Wolfs van de Provincie Limburg, burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Horst aan de Maas en Klaas Bruins Slot, directeur van Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling, een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een grootschalig hippisch park van internationale allure. Hiermee geven bovengenoemde partijen vorm aan hun intentie om van Limburg dé paardensportprovincie van Nederland te maken. Park de Peelbergen zal het decor vormen voor het realiseren van dit unieke centrum voor nationale en internationale hippische activiteiten. Het Hippisch Centrum ‘De Leistert’, dat wegens de uitbreiding van recreatieve functies in Roggel moet verdwijnen, zal geïntegreerd worden in het internationale hippische park in Horst. Hierdoor blijven de internationale wedstrijden en trainingsmogelijkheden, waarvoor het Hippisch Centrum ‘De Leistert’ al jarenlang bekend staat, voor Limburg behouden. Gedeputeerde Odile Wolfs: “De ontwikkeling van een hippisch park van dit formaat geeft een positieve impuls aan de paardensportsector in Limburg en dus aan de ambities van het Limburgs Paardensportplan. In dit plan werd vastgesteld dat er In Limburg behoefte is aan één topsportlocatie. Het hippische park in Horst aan de Maas zou deze functie prima kunnen vervullen.” In diverse expert meetings die mede inhoud hebben gegeven aan het tot stand komen van het Limburgs Paardensportplan is geconstateerd dat een bundeling van krachten op het terrein van kennisontwikkeling en kennisoverdracht, een belangrijk gemis is in de sector. Het hippische park kan hierin een belangrijke rol spelen door bestaande initiatieven te verbinden en te versterken. Gezien de aanwezigheid van diverse toonaangevende hippische ondernemers, fokkers en verenigingen in de regio sluit de komst van een hippisch centrum aan bij de behoefte aan een goede trainings- en wedstrijdaccommodatie.   Wethouder Leon Litjens : “De gemeente Horst aan de Maas is enthousiast over de voorgenomen plannen. Dit sluit aan bij de ambities die de gemeente Horst aan de Maas al langer had om een hippisch centrum te ontwikkelen. Verder zijn we van mening dat Park de Peelbergen hiermee uit kan groeien tot een belangrijk gebied voor diverse vrijetijdsfuncties. Wat tevens aansluit bij de regionale ambitie om een toeristische parelsnoer van leisure en recreatie langs de Midden- Peelweg te creëren.” Directeur Klaas Bruins Slot van Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling: “Door gezamenlijk ambities te bundelen wordt meerwaarde voor de gehele hippische sector nagestreefd. Het integreren van de verschillende hippische voorzieningen biedt een uitstekend podium om zowel in de breedte als in de topsport de hoogste ambities na te streven. De terreinen op Park de Peelbergen lenen zich prima om passend binnen de landschappelijke kwaliteiten de verschillende onderdelen van de paardensport maximaal tot uiting te laten komen.” In het komende jaar zal Ballast Nedam samen met haar partners de plannen verder gaan uitwerken en nadere afspraken maken over de uitvoering. Zodra de plannen in een verder stadium zijn, worden belanghebbenden en geïnteresseerden erbij betrokken.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.