Poll: vertrouwen Limburgse bedrijven stijgt fors

OK, er zijn nog zorgen bij de Limburgse ondernemers, zoals de inflatie, de grondstofprijzen en de 'war for talent', maar al bij al beschouwt u allen de economische toekomst als erg hoopvol. De POL (Polsslag Ondernemend Limburg) van Unizo-Limburg en VKW Limburg, stijgt in april 2011 naar +17,5. Meer dan een verdubbeling t.o.v. januari, toen de POL ter plaatse trappelde op +8,4. Na een adempauze in het laatste kwartaal van 2010 lijkt het herstel van de Limburgse economie zich daarmee door te zetten.

Een duidelijke meerderheid van de Limburgse bedrijven evalueerde het voorbije kwartaal als positief (+15,2). Met een achtste verbetering op rij betekent dit de beste prestatie in drie jaar. Naast de verbetering van de omzet, veerde vooral de export op tijdens het eerste kwartaal van 2011. De verwachte verbetering van de winstmarge zette zich door, hoewel dit de enige indicator is die duidelijk negatief blijft. Vooral bij de productiebedrijven en de grotere bedrijven (>50 wn.) blijft de winstmarge problematisch. De sterk gestegen grondstof- en energieprijzen zijn hier wellicht de oorzaak van.

De POL-cijfers wijzen wel op een voorzetting van het herstel van de Limburgse economie in het volgende kwartaal. De sterk oplopende inflatie baart evenwel zorgen en dreigt roet in het eten te gooien. Door de automatische indexkoppeling in ons land ontstaat er immers een pertinente aantasting van internationale concurrentiekracht van onze Limburgse bedrijven. Enige voorzichtigheid blijft dus zeker geboden, aldus Unizo en VKW.

De POL stijgt in april 2011 tot +17,5. De forse stijging is te verklaren door de sterkere evaluatie van het voorbije kwartaal (van +9,3 naar +15,2), maar vooral door de positievere vooruitzichten voor het komende kwartaal (van +7,5 naar +19,8). Vooral de bouwbedrijven zijn hoopvol gestemd. Zij zijn geëvolueerd van meest pessimistische naar meest optimistische sector.