Provincie Nederlands-Limburg huurt 50% meer uitzendkrachten in (van € 2,3 naar € 3,3 mln)

De provincie Limburg kan het werk met de huidige 900 werknemers lang niet af. Dat blijkt uit de enorme toename van het inlenen van uitzendkrachten.

Waar in 2008 nog kon worden volstaan met het inhuren van mensen voor een bedrag van € 2,3 mln is dat vorig jaar opgelopen naar € 3,3 mln. Het gaat daarbij om personeel voor de uitvoerende dienst. Daarbij komt ook nog eens een verviervoudiging van het bedrag voor werkzaamheden voor de het dagelijks bestuur zoals gedeputeerden en de gouverneur. Dat bedrag is gestegen van € 41.000 naar € 188.000.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.