Provincie zet middelen in voor innovatie

Innovatie is het sleutelwoord in de beleidsverklaring die gedeputeerde van Economie Marc Vandeput zopas aan de provincieraad voorstelde. "Een permanente inzet op creativiteit en vernieuwing van producten en processen is de beste garantie voor de leefbaarheid van de Limburgse economie," aldus Vandeput. "Door middel van flankerende maatregelen en initiatieven, begeleiden en ondersteunen wij vanuit de Provincie Limburg de economische groei in onze provincie."
Na vele jaren van relatieve luwte, zal het provinciebestuur ook opnieuw actiever het acquisitiebeleid van buitenlandse investeringen stimuleren. "Onder het motto 'a bright space to invest' blijven we verder kijken dan onze eigen Limburgse grenzen," zegt Vandeput nog. "De snelgroeiende economie van de opkomende markten zorgt voor een steeds grotere buitenlandse afzetmarkt. Export en grensoverschrijdende samenwerking zijn essentieel." De gedeputeerde van Economie vindt ook dat Limburg nog meer zijn rol moet bevestigen als logistiek hart in Europa en als landinwaarts verlengstuk van de Antwerpse Haven.