N-VA-Grete-Remen-750×500

Remen kandidaat voor ministerpost Ondernemen

Vlaams Parlementslid Grete Remen laat opnieuw van zich spreken. Ze wil een wetgeving die kleine zelfstandigen beschermt tegen machtsmisbruik, chantage en andere oneerlijke handelspraktijken door grote, dominante spelers in de markt. "Ik ijver voor een minister van Ondernemen die hier paal en perk aan stelt", zegt ze. "Ik stel me kandidaat."

"Oneerlijke handelspraktijken zijn schering en inslag in het hedendaagse economische klimaat", aldus Grete Remen. "Vooral in de voedingssector loopt het machtsmisbruik van dominante ketens ten opzichte van kmo’s, kleine leveranciers en landbouwers de spuigaten uit. Het gaat dan bijvoorbeeld om het eenzijdig wijzigen van contracten, dreigen met het beëindigen van de handelsrelaties, te late betalingen, druk opleggen om mee te gaan in de prijzenslag, de verplichting van minimale afnames, enzovoort. De slachtoffers hebben schrik om te spreken over dat machtsmisbruik. Nochtans staat niet alleen het leven van de ondernemers, maar ook dat van hun personeel op het spel. Boeren hebben geen menswaardig inkomen meer, kmo’s gaan failliet en slechts een handvol grote spelers bedient de markt. Intussen krijgen consumenten alleen nog kwaliteitsloze eenheidsworst op hun bord..."

Toezichthouder
Het is daarom dat Remen een betere bescherming eist. "Het huidige economische recht is niet in staat om kleine ondernemingen te behoeden om de speelbal te worden van machtige ondernemingen", zegt ze. "Het bestaande mededingingsbeleid schiet eveneens hopeloos tekort. Alle pogingen om tot eerlijke spelregels te komen, verzanden in praatbarakken. Ook in Europa." De oplossing moet komen van nieuwe wetgeving. "Met daarin een centrale, onafhankelijke toezichthouder die de handelsrelaties tussen spelers observeert, en bij inbreuken ook sanctioneert, vindt Grete Remen. "Ik wil ook het verbintenissenrecht aanpassen zodat contracten wettelijk gevrijwaard blijven van oneerlijke en onethische afspraken."

Kandidaat
De ministers Ducarme en Peeters zijn intussen bezig met een wetsontwerp om het machtsmisbruik van grote spelers in te perken. Een onafhankelijk controleorgaan zal in het leven worden geroepen. "Dat op zich is al een overwinning", vindt ze. Ze wil ook zelf nog meer aan de kar trekken. "We hebben voor ondernemers een volwaardige minister nodig. Liefst iemand die zelf ondernemer was of is. Ja, ik stel me daar zeker kandidaat voor!