herman-daems-300×203

SALK moet Limburg nieuw leven inblazen

Strategisch Plan voor Limburg in het Kwadraat, afgekort als SALK. Dat is de naam van de reddingsboei die Limburg van de Vlaamse regering krijgt toegeworpen om een nieuwe reconversieronde aan te vatten. Herman Daems, voorzitter van BNP Paribas Fortis (foto), zal de groep van 12 experten aansturen die in januari 2013 een nieuw masterplan voor Limburg op papier moet zetten. Minister-president Peeters wil met het plan vooral de werkloosheid terugdringen die door het Ford-drama onze provincie zal treffen.

Nog volgens Peeters heeft Ford Europa wel degelijk contractbreuk gepleegd door terug te komen op de afspraken die in het zogenaamde Toekomstcontract zijn vastgelegd. Dat heeft hij door topadvocaten laten onderzoeken. Zoals bekend vindt Ford zelf dat ze dankzij een ontsnappingsclausule in het contract van hun verplichtingen ontheven zijn.

De vakbonden zijn niet verbaasd van de conclusies die de advocaten trekken. Als er mogelijkheden zijn om Ford via juridische weg een schadevergoeding te laten betalen, staan ze hier niet weigerachtig tegenover. Alleen vrezen sommigen dat de procedureslag om dit af te dwingen heel lang zal aanslepen en de energie die hierbij verloren gaat, misschien beter in andere, positieve initiatieven kan gestopt worden.