Foto3 nieuwe CEO Raf Dom kopie

Sels geeft fakkel door bij SBB

Raf Sels, tot op heden CEO van SBB, trekt naar de Boerenbond. Hij wordt bij het accountantskantoor opgevolgd door Raf Dom, momenteel nog financieel directeur.

SBB Accountants & Adviseurs heeft een nieuwe CEO: financieel directeur Raf Dom (43) neemt de stoel in van Limburger Raf Sels (49) die op zijn beurt CEO wordt van MRBB, de Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond.

De nieuwe CEO wil de uitgezette strategieplannen voltooien en dezelfde lijn aanhouden. "Het familiale karakter is een belangrijke troef, ook al zijn we één van de grootste accountantskantoren in Vlaanderen", stelt Dom. "Sinds de start van de coronaperiode is het bedrijf verder gegroeid met 231 nieuwe aanwervingen. Dat weerhoudt ons niet om een nauwe band tussen alle medewerkers aan te houden. De bedrijfscultuur blijft. Het is belangrijk dat de lijnen kort zijn niet alleen voor onze medewerkers, ook voor onze klanten. Iedereen moet zich thuis voelen bij ons.”

Dat de diverse wetgevingen complexer worden, is volgens de nieuwe CEO de grootste uitdaging voor een bedrijf als SBB. Raf Dom (foto): “De complexiteit is van een zodanige orde dat wij op jaarbasis al meer dan 60.000 opleidingsuren organiseren om de deskundigheid van onze medewerkers te onderhouden. Bovendien hebben die wetgevingen vaak ongewild een impact op elkaar en zijn ze zelfs contradictorisch. Feit is dat wij als organisatie die complexiteit van fiscale en milieuregels moeten kunnen beheersen. Onze medewerkers moeten hiermee aan de slag en dus zullen wij verder blijven investeren in opleidingen.”

De nieuwe CEO wil tevens inzetten op de verdere digitale uitrol. “Ook dit is een grote investering", zegt Raf Dom. "Het laat ons wel toe om het werk accurater uit te voeren. En dat vertaalt zich opnieuw in een betere dienstverlening voor onze klanten.”

Uittredend CEO Raf Sels is gerust in de opvolging: “Aan de strategie heb ik altijd uitstekend samengewerkt met Raf Dom als mijn financieel directeur. Ik ben er dan ook zeker van hij verder zal gaan op het spoor dat we samen uitgezet hebben.”