Sofia brengt vrouwelijke ondernemers samen

Sofia, een netwerk voor vrouwelijke ondernemers en leidinggevenden, start met een nieuwe cyclus van vormingsactiviteiten. In groepjes van 15 tot 20 dames wordt maandelijks vergaderd over diverse topics. De samenkomsten worden geleid door mentoren, dames met veel ervaring in ondernemerschap of management. Twee keer per jaar wordt er bovendien een netwerkevent of bedrijfsbezoek georganiseerd met alle regionale Sofia-groepen.

Nicole CuyversTal van prominente dames uit het Limburgse zakenleven zijn actieve deelnemers aan Sofia. Zoals Nicole Cuyvers (Vandereyt Bouw en Renovatie), die als mentor optreedt. "De afwisseling tussen opleiding en netwerken binnen Sofia is echt een meerwaarde," vindt Nicole. "De dames nemen concrete en praktische tips mee die nuttig zijn zowel in de bedrijfsvoering als privé."

Om het nieuwe werkingsjaar af te trappen, en nieuwe geïnteresseerden wegwijs te maken in het Sofia-netwerk, wordt op 26 augustus een netwerkevent georganiseerd in de abdij van Herkenrode. Inschrijven kan via deze link.