voka-bric-228×300

Steun voor export-kmo's naar BRIC-landen

Limburg is een echte exportprovincie, maar onze bedrijven richten zich vooral op de buurlanden. Meer dan 72% van wat in Limburg geëxporteerd wordt, gaat naar de 27 EU-landen. Wat de export naar de groeilanden betreft, loopt Limburg achter op Vlaanderen. Daarom wil Voka samen met Flanders Investment & Trade, de Limburgse bedrijven ondersteunen en stimuleren om de verdere groeimarkten, zoals in de zogenaamde BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China), te ontdekken en te veroveren. Hier wordt een project voor opgezet, dat toegankelijk is voor 60 Limburgse kmo's.

“De actualiteit wordt op dit ogenblik bepaald door wat er gebeurt met Ford," zegt Johann Leten. "We mogen echter zeker en vast niet de fout maken om de klok stil te zetten. Onze bestaande bedrijven, groot en klein, hebben meer dan ooit ondersteuning nodig. Zij moeten immers voor onze Limburgse toekomst zorgen.”

[caption id="attachment_13181" align="alignleft" width="228"] Johann Leten (rechts) met exporteur Kurt de Worm (CEO PTMC Polyplast).[/caption]

Die steun komt van het programma BRIC–Intensive. Het is een individueel begeleidingstraject dat de Limburgse bedrijven helpt bij de internationalisering naar de 4 BRIC-landen. Elke landenclub komt gedurende 1 jaar samen met een 15-tal bedrijven, waarbij onderlinge ervaringsuitwisseling een belangrijke meerwaarde biedt. Het traject bestaat uit 4 inhoudelijke seminaries, 3 workshops en individuele begeleiding door experten.

Alle BRIC-landen, behalve Brazilië, zijn terug te vinden in de top 4 van de Limburgse verre-exportbestemmingen. Zo exporteerde Limburg vorig jaar in totaliteit 30% van de verre export naar China, Rusland en India. Enkel Brazilië blijft achterwege, wat onder andere te wijten is aan de hoge invoerrechten. Momenteel zijn het vooral de grote bedrijven die deze groeimarkten veroveren maar mits een goede begeleiding zijn er ook kansen voor KMO’s.

De BRIC-landen groeiden in het eerste kwartaal van 2012 nog met 4,8 %. Dit is dubbel zoveel als Amerika en veel meer dan Europa. Bovendien wordt verwacht dat de BRIC-landen tegen 2020 maar liefst 27 % van ’s werelds bbp voor hun rekening gaan nemen. Limburgse bedrijven hebben er dus alle belang bij in deze groeimarkten aanwezig te zijn.