Erik-Gelade-3

Studie voor bedrijvenzone op oude Pingo

Het terrein van 4ha dat het failliet verklaarde transportbedrijf Geladé had gekocht van de kippenverwerker Pingo in Stevoort, zal mogelijk worden omgevormd tot een kmo-zone. Unizo had al eerder voor deze optie gepleit en de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij Limburg (POM) wil dit nu onderzoeken. De POM heeft een studie besteld, waaruit moet blijken of de behoefte aan industriegrond voor kmo's hier kan ingevuld worden, en zo ja, op welke manier dat moet gebeuren. Over 4 weken zou de studie klaar moeten zijn en kan bij positieve uitkomst een dossier voor ruimtelijke herbestemming worden samengesteld. De gronden zijn nog onder curatele bewaring.