Studiedag DBFM (overheidsopdrachten)

Door de toenemende druk op hun begroting moet steeds bedachtzamer omgegaan worden met de financiële middelen. Bij de lancering van nieuwe vastgoedprojecten wordt de vraag hoe men die het best tot een goed einde brengt, dan ook steeds belangrijker. Moet men kiezen voor een klassieke overheidsopdracht? Voor een Publiek-Private Samenwerking (PPS)? Of voor een Design, Build, Finance, Maintain en Operate (of kortweg DBFMO)-overeenkomst?

"PHL Business en Uitgeverij Vanden Broele organiseren een studiedag over de klassieke overheidsopdrachten vs. DBFM(O) op 16 december 2010" zegt Jean-Pierre Segers, departementshoofd PHL Business.

Programma en inschrijven via deze link