Sven Martens legde oor te luister bij Luc Dewerdt

Als derde duo van onze reeks over het project Jonge Managers, Wijze Mentoren, presenteren we het wedervaren van voormalig JCI-winnaar Sven Martens (2Pharma) en mentor Luc Dewerdt, partner van Deloitte Accountancy.

We stelden eerst enkele vragen aan Sven Martens, die ondanks het succesverhaal van zijn bedrijf, vindt dat hij nog heel veel kan leren.

Waarom wou je meedoen aan het programma? Op welke domeinen wou je (bij aanvang) iets bijleren van je mentor?
Sven Martens 2Sven Martens: "In eerste instantie zie ik me meer als een ondernemer, minder als een manager.
Een opportuniteit, een goed buikgevoel, de nodige portie lef, passie en ‘vamos’, dat typeert in mijn ogen een rasechte ondernemer. Dit is dan ook tot nog toe de succesformule geweest van 2Pharma. Een manager is voor mij eerder iemand die structureert en delegeert, met andere woorden iemand die de ambitie dito ‘drive’ van de ondernemer kanaliseert om zo tot een gezamenlijk resultaat te komen. De Raad van Bestuur van onze onderneming bestaat vooral uit ondernemers die echt een groot klankbord voor me zijn en eveneens de farmawereld kennen.
Ik was daarom op zoek naar iemand uit een totaal andere sector, die me naast te praten over (bedrijf)structuren en coachen, ook dieper deed nadenken over andere zaken zoals financiële management en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dit vooral door te luisteren en gericht antwoorden te geven zodat ik zelf tot oplossingen kom."

Hoe verliep de kennismaking? Was er meteen verbondenheid merkbaar?
Sven: "Via een speeddating met verschillende mentoren kwam ik terecht bij Luc. Er waren nog verschillende mentoren waar ik uren mee zou kunnen praten, maar voor de speeddate plaats vond, stond hij al in mijn top drie. Buikgevoel zeker? Al moet ik eerlijk toegeven een beetje op voorhand de kandidaten bestudeerd te hebben en de vragen die ik op dat moment had, toegewezen heb aan personen die daar, door hun ervaring, potentieel het meest mee konden doen. Luc begreep die vragen, omdat hij ook dagdagelijks met die materie bezig is. Dat was net het toffe en zorgde er voor dat we meteen op dezelfde golflengte zaten."

Welke thema’s zijn er aan bod gekomen? Zijn er gaandeweg nieuwe items op de agenda geraakt?
Sven: "Wij werkten niet specifiek met een agenda. Maar vooral structuren, groei en toekomstvisie van het bedrijf en zelfs van mezelf als oprichter van 2Pharma, waren de gespreksonderwerpen waar we mee aan de slag gingen. Al ging het niet enkel over het bedrijfsleven. Ook gesprekken over combinatie gezin/werk waren erg boeiend."

Hoe verliepen de contactmomenten concreet?

Sven: "De contacten waren zeer informeel. De tweede afspraak was bij 2Pharma om een beter idee te krijgen over de business waar we als bedrijf actief in zijn. Daarna spraken we ergens af om een klein hapje te eten. Al deze gespreken waren zeer informeel en er stond vooral geen tijdsdruk op."

Wat is de beste tip die je op zak hebt gestoken?
Sven: "Zelf coach ik ook enkele jonge ondernemers. Wat ik vooral van Luc geleerd heb, is te luisteren naar degene die tegenover je zit. Je hoeft niet meteen, ook al heb je die, pasklare antwoorden te geven op bepaalde vragen of problemen die er zijn. Door gericht te sturen, volgt het antwoord soms ook vanzelf en maak je van een probleem, een opportuniteit. Een tip die iedere ondernemer, manager, medewerker, zoon of dochter moet meekrijgen in functie van de zelfontplooiing."

Luc Dewerdt gooide dan ook al zijn ervaring in de schaal voor dit programma.

lucdewerdtWaarom heb je ja gezegd toen de vraag er kwam om als mentor te fungeren?
Luc Dewerdt: "Voor het antwoord op deze vraag moet ik terug gaan naar mijn eerste toezegging om aan dit programma deel te nemen. Sven is immers mijn tweede mentee, hetgeen moet betekenen dat de eerste ervaring positief is geweest. Toezegging is vooral gebaseerd geweest op het onbekende, om eens uit je normaal rollenpatroon te stappen en toch je 'grijze' ervaring te kunnen delen met iemand met ambities en verwachtingen, zonder dat dit professioneel moet gehonoreerd worden. Ook wel de vraag welke profiel voor mij zou kiezen, leek me een uitdaging."

Neem je deze rol ook dagdagelijks op in het bedrijf, m.n. naar eigen medewerkers, familiale opvolgers,…
Luc: "Zeer zeker, maar is toch niet vergelijkbaar. Binnen je eigen bedrijf blijf je toch steeds de 'baas' die uiteindelijk ook evalueert en remuneert, waardoor beiden niet altijd eenvoudig los te koppelen zijn. Binnen Deloitte wordt er zeer hard gewerkt om de coachingculture doorheen heel de organiseren uit te dragen."

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een high-potential?
Luc: "Geduld, leergierigheid, kennis laten primeren op financiele voordelen, openheid en communicatieve en sociale vaardigheden."

Verliepen de contactmomenten zoals je zelf had gedacht? Welke aspecten zijn er meer of minder aan bod gekomen?
Luc: "Zeer zeker, alhoewel de ervaring van het eerste jaar, wel meer rust gaf aan de persoonlijke ambities of verwachtingen. Ook het besef dat het leren ontdekken van de verwachtingen van de mentee belangrijker is dan je eigen persoonlijke ideeën."

Heb je zelf iets opgestoken van de mentee?
Luc: "Logischerwijze steek je heel wat op van drie intense en boeiende gesprekken. Specifiek voor Sven zijn toch wel zijn ongedwongenheid in combinatie met een zeer grote gedrevenheid, een positieve vorm van naïviteit is mij ook bijgebleven en dat de ambities niet gedreven worden vanuit financiële overwegingen, maar vooral vanuit de wil om te slagen en voor jezelf steeds de drempel te verleggen."