Terug meer ondernemers met goesting

Bijna 1% bedraagt de stijging van het aantal starters in Limburg tot en met Q3 van 2010. Met een totaal aantal van 3871 starters blijft onze provincie licht onder het Vlaamse gemiddelde. En dit terwijl ook het aantal faillissementen toeneemt. Unizo-topman Karel Van Eetvelt is toch blij met de cijfers. "Voor het eerst sinds de crisis is het aantal starters in de eerste drie kwartalen van dit jaar gestegen," zegt hij. "Weliswaar een minieme stijging, maar toch een voorzichtig teken van herstel. Dit is echter nog steeds 9% lager dan voor de crisis. Daarom dringen wij aan om de drempels voor starters zeker niet te verhogen door de lasten op ondernemers te laten stijgen. Ook een goede voorbereiding is cruciaal en geeft een garantie op gezonde jonge ondernemingen," aldus Van Eetvelt.
Als we de starters uitsplitsen per sector, blijkt een gevoelige toename in de afgewerkte producten (63%), hout, metaal, chemie (27%) en informatica (25%). Ondanks de gigantische opportuniteiten die de vergrijzing met zich meebrengt, daalt het aantal starters in de gezondheids- en maatschappelijke sector met 37%.

Enkele leuke initiatieven van Limburgse starters kan je hier op deze site terugvinden.