thalento-3219 kopie

Thalento en ClearXperts stappen samen naar de markt

Het Hasseltse HR-softwarebedrijf Thalento en HR-dienstverlener ClearXperts hebben een partnership afgesloten waarbij de corebusiness van beide partijen als één geïntegreerde oplossing wordt aangeboden. Waar Thalento zorgt voor de wetenschappelijk onderbouwde technologie voor assessment- en andere evaluatietrajecten, zal clearXperts instaan voor de verdere HR-dienstverlening die op basis van de data moet opgezet worden. “In tijden waarin het rekruteren en ontwikkelen van talent cruciaal is voor de continuïteit van de business, maakt een efficiënte, datagedreven totaaloplossing het verschil”, zeggen Karen Celen van Thalento en Monda Declercq van ClearXperts.

“De afgelopen jaren is er heel veel veranderd in de wereld van werving en selectie”, zegt Monda Declercq, Senior Assessor & Recruiter van ClearXperts. “Waar iedereen in onze sector vroeger een vast systeem op basis van kennis en ervaring hanteerde om sollicitanten te beoordelen en in te passen, moet er nu veel meer rekening gehouden worden met de talenten en het potentieel dat ieder individu heeft. Diploma’s en ervaring worden aangevuld met motivatie, leergierigheid, flexibiliteit, enzovoort. Dit heeft tot gevolg wij bij ieder talent waarmee we aan de slag gaan, zeer nauwgezet de persoonlijkheidskenmerken in kaart brengen. Waar krijgen ze energie van? Waar liggen hun ambities? Welke rol is hen op het lijf geschreven? Kunnen ze makkelijk ingepast worden in een nieuwe job of team? Enzovoort.”

“Om die oefening snel, goed en efficiënt te kunnen doen, kiezen wij nu resoluut voor het softwareplatform van Thalento. Onze ervaring leert dat het gaat om wetenschappelijk onderbouwde technologie die erg nauwkeurig en resultaatgericht, de gewenste informatie over de carrièremogelijkheden van de sollicitant of medewerker naar boven brengt. Een top-tool, die de ideale basis vormt om het verdere proces van rekrutering of ontwikkeling op een persoonlijke en mensgerichte manier te vervolledigen. Want dat is belangrijk. De combinatie tussen de technologische, datagedreven output, en de persoonlijke aandacht voor het talent in de analyse en uitwerking van het traject, is essentieel om de War for Talent te kunnen winnen.”


Wederzijds vertrouwen

Karen Celen, General Manager van Thalento, is blij dat clearXperts de assessement- en developmentsoftware van Thalento kiest als standaard voor elk HR-traject dat zal opgezet worden. “Dat een grote en alom gerespecteerde dienstverlener kiest voor een exclusieve samenwerking met ons, bevestigt dat onze tools de maturiteit, reputatie en het kwaliteitsniveau hebben die je van topproducten mag verwachten”, zegt ze. “Het differentieert ons in de markt van heel wat tests en spelletjes die een veel minder wetenschappelijk onderbouwd en betrouwbaar vertrekpunt zijn voor HR-consultants.”

Het zopas afgesloten partnership laat bovendien toe dat Thalento-klanten voor de verdere analyse van de data en ondersteuning van de HR-trajecten die daaruit voortvloeien, naar ClearXperts zullen doorverwezen worden. “In alle nagenoeg alle landen waar onze software wordt gebruikt voor assessments en andere toepassingen, beschikken we over een professionele partner die ook het vervolgtraject van selectie, coaching, opleiding, enzovoort, voor zijn rekening neemt. In ons thuisland België hadden we tot dusver nog geen vaste partij om in volle vertrouwen onze klanten naar door te verwijzen. Dankzij de overeenkomst met clearXperts kunnen we nu dus wel de geïntegreerde dienstverlening als een totaalpakket aanbieden. Een perfecte tandem, dus.”