https___static.nieuwsblad.be_Assets_Images_Upload_2023_03_06_bd44bb99-8892-4f34-b2b2-f8a191a32477 (Foto: Belga)

Tip van minister: “Werf iemand met arbeidsbeperking aan!”

Sinds er vorige zomer een nieuwe premie werd ingevoerd om mensen met een arbeidsbeperking te integreren op de werkvloer, hebben al 573 Limburgse bedrijven een aanvraag hiervoor ingediend. "Ik roep onze ondernemingen op om nog meer mensen met een arbeidsbeperking kansen te geven en de ondersteuning aan te vragen", zegt Vlaams minister van Economie en Werk, Jo Brouns. "Het zijn heel gemotiveerde mensen, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren om onze doelstelling van een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken."

Vlaams minister van Economie en Werk, Jo Brouns, was donderdagavond te gast bij de uitreiking van de onderscheiding voor de Limburgse Ondernemer van het Jaar. Aan het grote publiek vertelde hij over het zopas gelanceerde initiatief om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. "We hebben afgelopen zomer een premiestelstel opgezet, waarbij bedrijven die investeren in de aanwerving en begeleiding van mensen met een arbeidshandicap, een substantiële ondersteuning krijgen", zegt de minister. "De ervaring leert dat dit stuk voor stuk heel gemotiveerde arbeidskrachten zijn, die wachten om een kans om zich in het reguliere arbeidscircuit te bewijzen. Wij geven vanuit de overheid het duwtje dat hiervoor nodig is: een premie die bijdraagt om op maat van ieder individu, de integratie op de werkvloer mogelijk te maken."

Waarom? "Onze doelstelling in Vlaanderen is om toe te werken naar een werkzaamheidsgraad van 80%, dat is belangrijk om onze groei en welvaart te vrijwaren", stelt Brouns. "Gezien de vijver van werkzoekenden zo goed als leeggevist is, want slechts 2 Vlamingen op 100 zijn nog werkzoekend, moeten we nieuwe talenten verleiden de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Die nieuwe talenten kunnen we vinden in de vijver van de niet-beroepsactieven. Dat gaat bijvoorbeeld over leefloongerechtigden, langdurig zieken, huismoeders- of vaders, maar zeker en vast ook over personen met een arbeidsbeperking.

Specifiek voor die laatste groep werd deze legislatuur een nieuw stelsel uitgewerkt: het individueel maatwerk. "Met het individueel maatwerk bieden we financiële ondersteuning aan werkgevers bij de aanwerving en tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking", legt Jo Brouns uit. "De ondersteuning bestaat uit een loonpremie of een loon- en begeleidingspremie. De loonpremie komt tegemoet aan de eventuele bijkomende kosten of lagere productiviteit als gevolg van de arbeidsbeperking. Daarnaast maakt de begeleidingspremie (professionele) begeleiding op de werkvloer mogelijk, en dit zowel voor de werknemer met een arbeidsbeperking als voor de collega’s en de werkgever. Op deze manier maken we werk van onze doelstelling van 80%, helpen we ondernemers in hun strijd in het kader van de krapte op de arbeidsmarkt, maar bovenal maken we werk van een inclusieve arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt waarin élk talent telt."

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat intussen 3.500 bedrijven deze premie hebben aangevraagd. In Limburg gaat het om 573 aanvragen. In totaal werden er al 2.416 dossiers goedgekeurd, de rest is nog in behandeling.

"Ik roep werkgevers op om aan de slag te gaan met dit nieuwe stelsel", besluit de minister. "Want de ideale versterking van jouw onderneming is misschien wel een werknemer met een arbeidsbeperking... Zij zijn immers een pracht van een werkkracht!"

Meer info over deze premie vind je op deze link.