Tumult van neen-stemmers bij referendum Ford

53 procent van de werknemers van Ford Genk en de 4 belangrijkste toeleveranciers heeft zich in een referendum uitgesproken voor een werkhervatting met een extra premie van 40 procent voor 40 werkdagen in het eerste kwartaal. Dat heeft de sociaal bemiddelaar bekendgemaakt na telling van de 5.035 uitgebrachte stemmen.

De situatie liep eventjes uit de hand aan het telbureau in de gebouwen van sectorfederatie FTML in Hasselt. Nog voor de officiële mededeling van de uitslag drongen ontevreden werknemers de vergaderzaal binnen. Ze hadden bijna 5 uur buiten gewacht, en konden de spanning niet langer aan. In het tumult werden enkele tafels omver geworpen en kregen de hoofdafgevaardigden het verbaal te verduren. Zeker toen de sociaal bemiddelaar aankondigde dat een meerderheid voor de werkhervatting had gestemd, vlogen de verwijten en enkele koffiekopjes over de tafels. Na een kwartiertje tieren, keerden de heethoofden terug naar de uitgang. Aangezien een deel van hen al eerder was betrokken bij de blokkade die het werk bij de toeleveranciers en Ford Genk lam legde, wordt gevreesd voor nieuwe sabotages volgende woensdag.

stemming fordWant ondanks de nipte meerderheid voor de herstart, is het lang niet zeker of de productie daadwerkelijk woensdag zal kunnen opgestart worden. De vakbonden houden er rekening mee dat er onvoldoende mensen komen opdagen of dat er blokkades worden opgeworpen om werkwilligen tegen te houden. In zo'n geval komt de extra premie helemaal of gedeeltelijk in het gedrang. In het akkoord staat immers dat acties die beletten dat de vooropgestelde productie wordt gehaald, leiden tot een halvering van de premies voor de rest van die maand.

De vakbonden leggen zich wel neer bij de meerderheid en verdedigen de beslissing om woensdag opnieuw aan de slag te gaan. "Als we niet kunnen werken, komen we in een stakingsregime terecht, en dan zijn we nog veel verder van huis," klinkt het daar. Ook Ford zelf is opgetogen en zegt in een mededeling het belangrijk te vinden dat de werkzaamheden hervat worden en de bestellingen van de klanten kunnen worden afgewerkt.