Turan-300×200-1

Turkse eigenaar van Bongaerts Logistics heeft prijs

De Turk Turan Orhan, eigenaar-zaakvoerder van Bongaerts Logistics in Genk, is verkozen tot de Ondernemende Nieuwe Limburger 2011. Met deze prijs willen Unizo-Limburg en het provinciebestuur een rolmodel naar voor schuiven om zowel Belgen als niet-Belgen te inspireren op vlak van succesvol ondernemerschap. Turan Ohran was 8 jaar toen hij naar België verhuisde. Hier studeerde hij af als Industrieel Ingenieur Bouwkunde. Na zijn studies werkte hij onder meer voor PMIC en Mastercard International. Nadien werd hij algemeen directeur bij Dalga Trans. In 2008 nam hij het 70-jarig bedrijf Transport Bongaerts over en veranderde de naam in Bongaerts Logistics NV. Turan Orhan heeft momenteel 13 medewerkers in dienst en koestert de ambitie om jaarlijks een groei te realiseren van 20%.

"Niet alleen steuntrekkers en gepensioneerde mijnwerkers"
Gedeputeerde voor Welzijn en Integratie, Erika Thijs, steunt dit initiatief: “Ondernemen en ondernemend zijn, vormt de kern van een actieve maatschappij en dient dan ook in de kijker te worden gezet. Het is belangrijk dat succesvolle ondernemers, vooral succesvolle allochtone ondernemers, als rolmodel opgevoerd worden. Want deze ondernemers kunnen voor Vlamingen de ogen openen. Zo wordt duidelijk dat nieuwe Limburgers alle maatschappelijke rollen opnemen, niet alleen die van steuntrekker of gepensioneerd mijnwerker.”

Vanuit zijn departement Economie, doet ook gedeputeerde Marc Vandeput een duit in het zakje: “Deze award ondersteunt datgene waar UNIZO-Limburg en wij ook belang aan hechten, namelijk alle ondernemers in netwerken introduceren. Studies wijzen uit dat allochtone ondernemers meer kans op succes hebben als ze zich in brede netwerken bewegen: netwerken die reiken buiten hun familie, hun wijk en hun etnische gemeenschap. Ik hoop van harte dat de winnaar dit als tip meeneemt. Tegelijkertijd wil ik pleiten voor een adequaat diversiteitsbeleid. Afstemming en samenwerking tussen de gedeputeerden van Welzijn, Economie en Onderwijs vormen hierin een eerste stap,“ aldus Marc Vandeput.


Foto: De winnaar (links) met Patrick Buteneers (Unizo) en gedeputeerde Marc Vandeput.