Uitleg over sociaal plan Ford keert sentiment

Nu de werknemers van de toeleveringsbedrijven bij Ford Genk de hele uitleg hebben gekregen over het voorstel van sociaal plan, en hun individuele berekening van de afscheidspremies of het vervroegd pensioen hebben kunnen bestuderen, lijken er toch meer mensen dan voordien van plan om 'ja' te gaan stemmen. We spraken aan de bedrijfspoort met meerdere werknemers die voor de infosessies naar een neen neigden, maar daarna toch hun mening hadden herzien. Het zou waarnemers dan ook verwonderen als er vrijdag geen unanieme ja-stem uit de bus zal komen. De verwachtingen zijn dat het percentage van goedkeuring het laagste zal zijn bij Syncreon en het hoogste bij Ford Genk zelf.

toelevering infoDe infosessies voor de 1.400 werknemers verliepen woensdag in alle sereniteit, hoewel een aantal PVDA-sympathisanten hun collega's probeerden te overtuigen om neen te stemmen. Vakbondsafgevaardigden en directieleden hadden de handen vol om bijkomende vragen te beantwoorden. Vooral de conversie van bruto naar netto bleek niet voor iedereen even duidelijk.

Donderdag en vrijdagvoormiddag kunnen de werknemers hun stem in de urnes gaan droppen. Bij Ford kan er nog tot donderdagmiddag 13 uur gestemd worden. Vrijdag rond 14 uur zou de uitslag bekendgemaakt worden voor ieder bedrijf apart. Als er minstens 50% + 1 persoon voor het sociaal plan stemt, wordt er maandag opnieuw gewerkt, en is de trein vertrokken tot einde 2014.