Universiteit Maastricht: nieuwe cateraar betaald i.f.v. klanttevredendheid

Albron in De Meern (Utrecht) gaat de komende jaren de catering van Universiteit Maastricht doen. Drie andere bedrijven grepen mis bij de aanbesteding.

“Hoe tevredener de studenten, hoe hoger de vergoeding”Het gaat om een grote opdracht, bij de universiteit studeren 14.000 studenten en er zijn 3500 personeelsleden. De kanshebber voor de opdracht moet minimaal € 10 mln hebben behaald in 2009. En een soortgelijke cateringopdracht hebben gehad met een omzet van € 3 mln.

Albron heeft een primeur, tot dusver wordt de catering door eigen mensen gedaan. De universiteit gaat tot uitbesteding over omdat het alleen nog kerntaken, zoals onderwijs, zelf wil doen.

Het gaat om een langlopend contract, acht jaar met een mogelijke verlenging van twee jaar.

Er wordt afgerekend in een deel van de gerealiseerde omzet en de klanttevredendheid.

Meer over het toetsen van de klanttevredenheid zie hieronder:

Om de klanttevredenheid te bepalen, zijn zogeheten klanttevredenheidsmeting(en) noodzakelijk. De UM heeft (2009) een nulmeting verricht. Voor de inhoud en resultaten van deze nulmeting wordt verwezen naar Bijlage D. In bijlage E kunt u de berekeningsmethodiek vinden die leidt tot een eindscore.

In de berekeningmethodiek is reeds rekening gehouden met de per 1 september 2009 gerealiseerde outlet in de Bouillonstraat 1-3 (Faculty of Law) en de te realiseren outlets zoals genoemd in § 6.5. Indien er in de toekomst nog meer nieuwe outlets worden gerealiseerd, dan kan dit een reden zijn om de wegingsfactoren van het klanttevredenheidsonderzoek bij te stellen. Bijstelling van wegingsfactoren kan alleen gebeuren na overleg en instemming van de leveranciersmanager.

De UM zal twee maal per jaar de door Foodstep opgestelde klanttevredenheidsmeting met betrekking tot de mensa’s, koffiecorners, de banqueting en automatenservices laten uitvoeren door Bureau Flycatcher3 om de prestatie van de Opdrachtnemer te meten. Het gemiddelde van deze twee klanttevredenheidsmetingen is de score die bepalend is voor de vaststelling van de af te dragen fee. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgezet onder een vast panel van respondenten dat bestaat uit studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.