Vandeput naar Hof tegen 'aanslag zelfstandigen'

Parlementslid Steven Vandeput uit Hasselt (N-VA) stapt naar het Grondwettelijk Hof om de verhoogde liquidatiebonus die de Regering Di Rupo heeft ingevoerd, te bestrijden. Het zal vanaf oktober volgend jaar (2014) zo zijn dat zelfstandigen die (meestal aan het einde van hun loopbaan) hun zaak willen stopzetten, niet langer 10, maar wel 25 procent belastingen op hun spaarpot zullen moeten betalen. En dat kan niet, vindt Vandeput, want de zelfstandige heeft op het einde van elk jaar namelijk al belastingen betaald op de winst die in zijn zaak overblijft. "Hij moet dus twee keer belastingen betalen op dezelfde inkomsten, en dat kan niet volgens onze wetgeving."

steven vandeputHet geld dat overblijft in de vennootschap van de ondernemer-eigenaar, wordt meestal als het pensioen beschouwd, omdat er als zelfstandige doorgaans veel minder rechten worden opgebouwd. "Dit is een regelrechte aanslag van de Regering Di Rupo op de kleine zelfstandigen en de ondernemers," aldus Steven Vandeput. "Hun pensioen wordt met een kwart afgeroomd. Mensen die heel hun leven hard gewerkt hebben, zullen dan plots 15 procent meer belastingen moeten betalen."

Zelfstandigen hebben wel nog een jaar de tijd om hun zaak stop te zetten onder het oude systeem, en dus maar 10 procent te betalen. "Het is volkomen perfide dat de regering zelfstandigen en ondernemers aanspoort om hun economische activiteit vroegtijdig stop te zetten, om zo minder belastingen te betalen," zegt Vandeput in Knack. "Cynischer kan haast niet. Vandaar dat we de maatregel zullen aanvechten."

Ondernemersorganisaties betreuren de verhoging eveneens, maar stellen dat het jaar uitstel dat er werd bekomen, het hoogst haalbare was in de onderhandelingen.