martens-en-stockmans-300×200

Vast contract na IBO is niet meer nodig

Jaarlijks worden er in Limburg meer dan 3.000 werkzoekenden opgeleid via een IBO-contract. Deze praktische, maatgerichte opleiding op de werkvloer, moet daarna automatisch overgaan in een vast contract. Nu is er echter een experiment van start gegaan om na een IBO-opleiding een uitzendcontract af te sluiten. “Meer duurzame tewerkstelling is het doel”, zegt Joël Stockmans van Flexpoint.

IBO is de afkorting van Individuele BeroepsOpleiding en houdt in dat werkzoekenden op de werkplek worden opgeleid om een specifiek beroep helemaal onder de knie te krijgen. Het traject, dat bestaat uit een maatgericht opleidingsplan, kan van 1 tot 6 maanden duren. De VDAB, die het loon en de RSZ-bijdragen betaalt, volgt de procedure nauwgezet op. De IBO-procedure is ontwikkeld om het voor de werkgever aantrekkelijker te maken om een werkzoekende aan te werven. Logisch, want hij betaalt alleen een productiviteitspremie, verplaatsingskosten en een verzekering tegen arbeidsongevallen. De enige voorwaarde is dat de werkgever zich engageert om na het succesvol afronden van de opleiding, een vast contract aan te bieden aan de trainee. Daar komt nu echter verandering in.

Gelijk loon
“Onze sectorfederatie Federgon is met de vakbonden overeengekomen dat werkgevers na het beëindigen van de IBO, ook een uitzendcontract kunnen aanbieden”, zegt Joël Stockmans, algemeen directeur van uitzendgroep Flexpoint. “De enige doelstelling is om nog beter tot duurzame tewerkstelling te komen. Waarom? In tal van IBO-dossiers blijkt dat na het afronden van de individuele opleiding, de werkzoekende nog niet alle competenties heeft om de volle honderd procent mee te draaien in de dagelijkse werking van de onderneming. Het uitzendkantoor zal als bijkomende intermediair de opleiding verder uitwerken en begeleiden. Dit zal maximaal dezelfde periode bestrijken als de duur van het IBO-contract, meer bepaald 4 tot 26 weken. Daarna stroomt de werknemer door naar een vaste, duurzame job. De arbeidsvoorwaarden moeten tijdens IBO en uitzendarbeid gelijk blijven.”

Proeftuin
Flexpoint is samen met enkele collega’s geselecteerd om een ‘proeftuin’ te organiseren. “Daarin gaan we aan de hand van diverse cases in de praktijk uittesten waar de pijnpunten van deze formule zitten en hoe we die kunnen wegwerken”, aldus nog Joël Stockmans. “Concreet zullen we in anderhalf jaar tijd 100 IBO-trajecten laten uitmonden in een uitzendcontract. In die periode zullen we -in uitvoering van een ondertekende engagementsverklaring- de invulling van de ontbrekende competenties bij de kandidaat ondersteunen. Als de competenties uiteindelijk verworven zijn, gaan wij deze ook certificeren. Als de uitzendbedrijven er op deze manier in slagen om minstens 75 van de 100 cases om te zetten in duurzame tewerkstelling, dus een vast contract van onbepaalde duur, is de missie geslaagd en zal de proeftuin overgaan in een definitieve regeling.”