Jean Vranken voorzitter ACV Limburg

“Vermogenstaks om put sociale zekerheid te vullen”

Uit een enquête die ACV Limburg rondstuurde, blijkt dat veel mensen het belang van onze sociale zekerheid onderschatten. Ze beseffen vaak niet dat ze er maandelijks gebruik van maken. De vakbond vindt dat de financiering ervan niet mag uitgehold worden. Om het tekort bij te passen stelt ACV-voorzitter Jean Vranken onder meer een vermogenstaks voor.

Het belang van de sociale zekerheid kan voor ACV Limburg niet genoeg onderstreept worden. “Vandaag loopt 15 procent van de Belgen het risico om in de armoede terecht te komen. Als er geen sociale zekerheid zou zijn, is dat 26 procent. De sociale zekerheid zorgt dus voor een vermindering van het risico op armoede van 41 procent. Bovendien zorgt de sociale zekerheid dat de economie in tijden van crisis niet verder wegzakt.”

Het zijn niet alleen de armsten onder ons die van de sociale zekerheid genieten. Uit de enquête van de vakbond blijkt dat zowat de helft van de Limburgers denk dat zij de voorbije maand hebben genoten van een ondersteuning via de sociale zekerheid. Na wat meer uitleg over wat nu eigenlijk allemaal onder de noemer sociale zekerheid valt, blijkt maar liefst 83 procent er gebruik van te maken.

De financiering van het systeem is dus cruciaal, vindt de ACV-voorzitter. Hij wil dan ook paal en perk stellen aan de uitholling ervan. “Het huidige tekort is niet het gevolg van de stijgende uitgaven, want die blijven ongeveer gelijk, maar van de dalende inkomsten”, stelt Jean Vranken. Om die inkomsten terug op peil te brengen, denkt hij onder meer aan een vermogensbelasting. "Dit als compensatie voor maatregelen die ervoor gezorgd hebben dat er minder geld in kas komt, zoals de flexi-jobs, het onbelast bijverdienen, de flexibele verloning, de taxshift en de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor eeuwig bij een eerste aanwerving."