Vers geld voor cluster rond fietsindustrie in Beringen

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM is toegetreden tot het kapitaal van BikeVille, de incubator van Flanders’ Bike Valley, waarin 45 bedrijven en starters geclusterd zijn die zich bezighouden met innovatieve projecten voor de fietsindustrie.

Flanders’ Bike Valley is een cluster van Vlaamse ondernemingen die actief zijn in de ontwikkeling van producten en diensten om de wereldwijde fietsindustrie te bedienen. Momenteel wordt er een gezamenlijke infrastructuur gebouwd, onder meer met een windtunnel, waarin de aerodynamische capaciteiten van de futuristische producten kunnen getest worden. In dit gebouw zal Flanders' Bike Valley zijn hoofdkwartier onderbrengen en tevens 25 units voorzien voor jonge bedrijven die zich bij de cluster willen aansluiten. Eind dit jaar moet dit project klaar zijn. Ook 20 andere innovatieve bedrijven die zich in deze sector specialiseren, zijn toegetreden tot de incubator, waar ze mogen rekenen op intensieve professionele begeleiding en initiatieven om de diverse leden-bedrijven samen te brengen.

Investeringsmaatschappij LRM stapt nu mee in dit verhaal. Enerzijds door een kapitaalverhoging van 185.000 euro, anderzijds door het verstrekken van een achtergestelde lening van 400.000 euro.

Leif Lampater & Tosh Van Der Sande“Dit initiatief past perfect in de visie van LRM om de slimme specialisaties binnen de maakindustrie in Limburg te ontwikkelen en te versterken", zegt Stijn Bijnens, algemeen directeur van LRM. "We verwachten dat de internationale faam van onze knowhow in de fietsindustrie, naast Vlaamse en Limburgse starters ook internationale spelers zal aantrekken.”

Marc Hufkens, afgevaardigd bestuurder van BikeVille: “Het ontstaan van de behoefte naar een incubator is een gevolg van de magneetfunctie die Flanders’ Bike Valley op gang heeft gebracht. Door de intrede van LRM zijn de investeringen in de incubator mogelijk. Er zal ongetwijfeld potentieel zijn om - via kruisbestuiving en open innovatie met de andere incubatoren binnen LRM - de economie in Limburg/Vlaanderen stevig te versterken."

LRM is nu partner in zeven incubatoren, elk met een andere focus. Meer dan 80 bedrijven en start-ups zijn reeds actief binnen deze incubatoren.