Voorakkoord over schrappen 113 jobs bij TC

De onderhandelingen over een sociaal plan bij chemiebedrijf Tessenderlo Group in Ham naderen hun laatste rechte lijn. Op 24 juni hebben vakbonden en directie een zicht op het aantal arbeiders dat vrijwillig wil vertrekken of deeltijds wil gaan werken. “We gaan er hoe dan ook van ook uit dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen,” aldus vakbondssecretaris Eddy Kellens van het ACV.

Zoals bekend worden op Tessenderlo Group in Ham 113 banen geschrapt, 86 arbeiders en 27 bedienden. Na maanden van moeizame onderhandelingen hebben vakbonden en directie van Tessenderlo Group een gedeeltelijk voorakkoord bereikt over een sociaal plan voor de arbeiders. Dat voorakkoord omvat afspraken rond vrijwillig vertrek, deeltijds werken en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of brugpensioen. Ook voor de bedienden is er een voorakkoord.

Tessenderlo Chemie Bij Tessenderlo Chemie komen 43 arbeiders in aanmerking voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Iedereen die op de datum van de aankondiging van de herstructurering minstens 52,5 jaar oud was, stapt verplicht in het SWT, met dien verstande dat de betrokken werknemers het bedrijf niet verlaten voor ze 55 jaar worden. Zij krijgen bovenop de werkloosheidsvergoeding nog een maandelijkse premie die het verschil met hun vroegere loon moet verkleinen.

Arbeiders die het bedrijf vrijwillig willen verlaten, krijgen een ontslagvergoeding die overeenkomt met de schaal Claeys, dat wil zeggen één maand loon per begonnen dienstjaar. Ook werknemers die deeltijds willen werken – viervijfde of halftijds – krijgen een financiële aanmoediging.