"Waardecijfer diploma moet knelpuntberoepen aanpakken"

Afhankelijk van de kansen die een bepaald diploma op de arbeidsmarkt biedt, wil de Riemstse burgemeester Mark Vos er een waardecijfer op laten plakken door specialisten. Op basis daarvan zouden studierichtingen die leiden tot knelpuntberoepen, financieel interessant kunnen worden gemaakt, door bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld te verlagen of de subsidies voor scholen te verhogen.

In een periode dat haast iedereen op zoek is naar nuttige initiatieven om het aantal vacatures in knelpuntberoepen als verpleegkundige, ober of bouwvakker terug te dringen, lanceert de burgemeester van Riemst een nieuw idee. "We zouden gespecialiseerde socio-economen een waardecijfer kunnen laten bepalen voor ieder diploma dat in ons land wordt uitgereikt," vertelt hij. "De belangrijkste parameter daarbij moet zijn of de opleiding in kwestie tegemoet komt aan een actuele vraag op de arbeidsmarkt. Op basis hiervan kunnen studenten bij de keuze van hun opleiding al objectief weten hoeveel kans ze later op werkzekerheid hebben. Dit zal hen in de goede richting drijven."

Maar Vos gaat nog verder. "Het waardecijfer kan ook de basis vormen om bepaalde studierichtingen financieel interessanter te maken, bijvoorbeeld door het inschrijvingsgeld te verlagen of door de subsidies voor de school te verhogen. Op die manier ben ik ervan overtuigd dat we de vacatures voor knelpuntberoepen drastisch kunnen terugschroeven."

Mark Vos zoekt nu in academische en politieke kringen naar medestanders om zijn idee verder gestalte te geven.