europa-vlag

Wat betekent Europa voor Limburgse ondernemers?

Het is precies 25 jaar geleden dat het veelbesproken Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Het opengaan van de Europese grenzen zou voor Limburgse bedrijven (zowel in België als Nederland) een economische boost geven. Toch zijn er vandaag nog heel wat ondernemers die zich openlijk de vraag stellen wat nu de zakelijke meerwaarde is van het verenigde Europa. In al die jaren hebben ze veel Europese regelgeving en belastingen op zich zien afkomen, maar zijn de voordelen net iets minder duidelijk.

europa-vlagZe roepen Europa nu bij zich om verantwoording af te leggen. "We willen die vraag niet negeren en hebben daarom Europarlementsleden Hilde Vautmans en Ivo Belet uitgenodigd voor een open debat en netwerkmoment met Limburgse ondernemers," zegt Bert Vangronsveld, die vanuit Unizo Bilzen hierrond een Euregionaal event op poten heeft gezet. "Het is erg belangrijk dat de verwachtingen en verwezenlijkingen duidelijk worden afgestemd, zodat Europa nog meer dan nu de bekommernissen van de ondernemers kan wegwerken en omzetten in krachtige, positieve effecten." (Meer info: deze link)