Wat verandert er op 1 juli 2010

Een zelfstandige die met vakantie wil, kan zich voortaan tot 30 dagen laten vervangen. Over de vergoeding daarvoor spreekt hij af met zijn vervanger. Kandidaat vervangers moeten zich via een erkend ondernemingsloket inschrijven in een 'register van vervangende ondernemers'. Helaas zijn de koninklijke besluiten er nog niet zijn en heerst er nog onduidelijkheid heerst over de aansprakelijkheid van de vervangers. Bovendien moeten vervangers meteen sociale lasten betalen voor een heel kwartaal, ook al werken ze maar een kleine periode.

Bouwvakkers krijgen opslag. Dat gebeurt door de huidige lonen te vermenigvuldigen met 1,00696160