Webinar: Hoe bereidt u zich voor op het eenheidsstatuut?

Doelstelling

In het Belgisch arbeidsrecht  is er al meer dan een eeuw een onderscheid tussen de arbeiders en bedienden, en dit op verschillende vlakken. Het grondwettelijk arrest heeft op 7 juli 2011 verklaard dat het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en dat dit verschil in behandeling in ieder geval voor de opzegtermijnen en de carensdag vóór 8 juli 2013 moet zijn weggewerkt. Andere verschilpunten zullen in een latere fase moeten weggewerkt worden zoals o.a. de fusie van de paritaire comités.

De deadline van 8/7/2013 nadert met rasse schreden en het staat vast dat het eenheidsstatuut  een ruime impact en aanzienlijke gevolgen zal hebben op uw personeels- en verloningsbeleid.

Programma

Tijdens ons webinar van 20 juni 2013 worden volgende topics behandeld:
- welke verschillen tussen de verschillende statuten bestaan er vandaag?
- stand van zaken
- impact van de mogelijke juridische onzekerheden op uw onderneming
- Hoe bereidt u zich optimaal voor?

Voor meer informatie en inschrijvingen klik hier