0-24

Weer zonnestroombedrijf naar Limburg

SolarExcel gaat ergens in Noord-Limburg een fabriek bouwen voor folies die reflectie van zonnecellen verminderen. Daardoor is er meer rendement uit de cellen te halen.
De startup gaat aan de slag met 20 mensen, en vraagt een investering van € 5 miljoen.

httpv://www.youtube.com/watch?v=j01cmjzJ09I

De provincie Nederlands-Limburg en Industriebank Liof investeren beide in de nieuwe onderneming:

(Persbericht) Nieuw zonne-energiebedrijf naar Limburg

De Nederlandse onderneming SolarExcel gaat met hulp van het Innovatiefonds van de Provincie Limburg en Industriebank LIOF in Limburg een proeffabriek vestigen die een hoog innovatieve lichtmanagement folie voor zonnecellen gaat produceren. Deze folie elimineert de reflectie van licht op zonnecellen, waardoor de opbrengst van de zonnecel fors toeneemt en zorgt er tevens voor dat de golflengte van invallend licht voor elk type zonnepaneel specifiek wordt geoptimaliseerd. De folie is ontwikkeld door de ondernemers Ben Slager, Bart Kranz en Ko Hermans, ondersteund door een aantal investeerders.
Gesteund door het Innovatiefonds van de Provincie Limburg en NV Industriebank LIOF wordt nu geïnvesteerd in de nieuwe Limburgse productiefaciliteit. LIOF neemt een belang van circa 8% in het aandelenkapitaal van SolarExcel. Het innovatiefonds van de Provincie Limburg neemt een belang van circa 2,5% en verstrekt daarnaast een achtergestelde lening. De unieke kunststof folie van SolarExcel is geschikt voor toepassing op alle nieuwe en bestaande typen zonnepanelen, waaronder mono en poly kristallijn en dunne film.
In het productieproces van panelen levert toepassing van de folie kostenvoordelen op doordat bepaalde (milieu onvriendelijke) stappen in het proces kunnen worden weggelaten. De folie kan ook worden aangebracht op reeds geplaatste zonnemodules. Bijkomend voordeel is dat de folie het invallende licht kan modificeren en zo kan aanpassen naar de kleur waarop het zonnepaneel het beste reageert en dus het beste presteert. De folie, die in prototype zijn meeropbrengst op laboratorium schaal reeds heeft bewezen, is thans productierijp. De meeropbrengst is ook extern bevestigd door het internationaal leidende Institut für Energieforschung – Photovoltaik, Forschungszentrum Jülich in Duitsland. 
NOORD-LIMBURG
Op korte termijn wordt in Noord-Limburg gestart met de bouw van een eerste pilot productielijn. In deze proefopstelling wordt de massaproductie van de folie getest en geoptimaliseerd. De totale investering voor deze fase wordt geraamd op circa € 5 miljoen en biedt werk aan ongeveer 20 mensen. In de volgende fase wordt de productie opgeschaald. Klanten voor SolarExcel zijn producenten van equipment om zonnecellen te produceren, de zonnecel producenten zelf, zonnepanelenbouwers en exploitanten van zonne-energieparken wereldwijd. 

LIMBURGSE STEUN
Ben Slager CEO van SolarExcel: “Goed dat we in Limburg zoveel support voor onze plannen vinden. We hebben de verwachting dat zowel de Provincie alsook LIOF instrumenteel kunnen zijn in de uitbouw van de fabriek zodat we de SolarExcel technologie wereldwijd toepasbaar kunnen vermarkten en kunnen overgaan tot massaproductie in Limburg.” Ook Jos Hessels gedeputeerde Economische Zaken is blij met het nieuwe bedrijf: “Limburg wil koploper zijn op het gebied van zonne-energie,” zegt hij. “Deze proeffabriek past prima in dat streven.” Jérôme Verhagen, algemeen directeur LIOF: “Met vereende krachten zijn we erin geslaagd dit nieuwe bedrijf naar Limburg te halen. Het past naadloos in ons streven om in onze provincie meer solar-gerelateerde bedrijvigheid te vestigen. SolarExcel is duurzaam en innovatief en heeft volgens LIOF een uitstekend perspectief.”

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.