ik-leer-weer-Stijn-Paesmans-Frank-Smeets-light-2

Welzijnsregio Noord-Limburg wint de eerste 'Ik Leer Weer Award'

Welzijnsregio Noord-Limburg, een vereniging met een 150-tal werknemers in dienst, is de eerste laureaat van de ‘Ik Leer Weer Award’. De jury was onder de indruk van het innovatieve karakter waarmee zij hun opleidingsbeleid in samenspraak met het personeel benaderen.

Stijn Paesmans

“Twee jaar geleden hebben wij een analyse uitgevoerd rond welzijn op het werk. De conclusie was tweeledig: enerzijds waren onze medewerkers op zoek naar meer mogelijkheden rond zelfontplooiing en anderzijds was het vormingsaanbod te beperkt. Wij gingen op zoek naar een pasklaar antwoord. De eerste fase was het opfrissen van de functieprofielen door er onder andere competenties in op te nemen. Dit vormt de basis voor het persoonsgebonden HR-beleid. Door middel van een competentiespel werden per functie 8 kerncompetenties gedenieerd. Deze competenties worden actief gebruikt voor functionerings- en evaluatiegesprekken, rekrutering van nieuwe medewerkers en ook voor bijscholing. Iedere medewerker krijgt bij ons de kans om jaarlijks een aantal vormingscursussen te volgen.” aldus Stijn Paesmans, adjunct-directeur Welzijnsregio Noord-Limburg.

Opleidingen op maat en in samenspraak

Marijke Winters

“Wij hebben twee werkgroepen van elk 5 verzorgenden samengesteld die ieder 5 opleidingen mochten samenstellen: een ‘basispakket’ en een ‘gevorderdenpakket’. Ook de overige 100 verzorgenden mochten via een enquête aangeven welke opleiding zij wensten te volgen.” getuigt Marijke Winters, maatschappelijk werker en begeleidster van het traject. “Vanuit de werkgroepen werden uiteindelijk een 10-tal opleidingen voorgesteld waaronder een EHBO-cursus, kanker in de thuiszorg, aangepast koken, … In de cursus ‘Al fluitend naar je werk’ leren onze medewerkers bovendien op een positieve manier omgaan met dagdagelijkse problemen. Alle opleidingen zijn praktijkgericht en worden op maat georganiseerd. Na iedere opleiding vragen we de deelnemers om de opleiding te evalueren. Volgend jaar zullen we op basis van die feedback het aanbod verder verfijnen.”

Gemotiveerde medewerkers door bijleren op het werk

Over de gewenste resultaten van het opleidingsplan is Stijn Paesmans formeel: “Met onze aanpak willen wij streven naar goed gevormde en gemotiveerde medewerkers. Bovendien geeft deze werkwijze het personeel een stem in het beleid wat voor een bijkomende stimulans zorgt en blijft hierdoor ook het personeelsverloop beperkt.”

Welzijnsregio Noord-Limburg organiseert als samenwerkingsverband voor 8 OCMW’s een zestal diensten: gezinszorg en aanvullende thuiszorg, schuldbemiddeling, rechtshulp, tewerkstelling en opleiding, sociaal verhuurkantoor en opvoedingswinkel. Deze diensten worden regionaal georganiseerd maar lokaal in de OCMW’s aangeboden. Meer informatie over Welzijnsregio Noord-Limburg is terug te vinden op www.welzijnsregio.be

Welzijnsregio Noord Limburg, de winnaars van de ik leer weer award

De ‘Ik Leer Weer Award’ is een initiatief van de Provincie Limburg in samenwerking met de partners Syntra Limburg, VDAB,
de consortia voor het Volwassenenonderwijs in Limburg (Noord en Zuid), het PLOT en Huis van het Nederlands Limburg vzw.

“De doelstelling is om bedrijven en hun werknemers aan te zetten tot een innovatief leerplan. Opleidingen geven niet alleen een boost aan het rendement van een onderneming, ze werken ook motiverend voor alle medewerkers. Een win-winsituatie dus, tijd om dit in de praktijk te brengen” aldus gedeputeerde Frank Smeets.

Tekst en beelden ©Robin Reynders, provincie Limburg.