made in mardaga Joël Stockmans (Foto bij beeld van Odile Kinart, expo in tuin van Hotel Mardaga)

Werkgever zoekt netwerker, nieuwkomer wil doener zijn

Omdat werkgevers en schoolverlaters een totaal andere verwachting hebben over de invulling van de job, kijkt 50% van de nieuwe werknemers binnen het jaar uit naar een andere job. Onderzoek van uitzendbureau Flexer en PXL toont de verschillen aan.

Uitzendbedrijf Flexer, onderdeel van de Umani Group, en Hogeschool PXL hebben onderzoek uitgevoerd naar de jobverwachtingen van werkgevers en pas afgestudeerde studenten.

"De kloof tussen beide maakt dat nieuwe werknemers binnen het eerste jaar al opnieuw uitkijken naar ander werk omdat de job niet aan hun verwachtingen beantwoordt”, verklaart Joël Stockmans, CEO en oprichter van Flexer. “De kost daarvan is enorm, zowel menselijk – voor de werknemer en het team – als economisch – de tijd en middelen die bedrijven investeren in het zoeken, rekruteren en opleiden van nieuwe werknemers.”

Hij vult verder aan: “Klassiek gaat het bij aanwervingen van schoolverlaters vaak over twee dingen: de juiste competenties en hun motivatie. Maar van elkaars verwachtingen zijn werkgevers en deze kandidaten vaak niet op de hoogte. Jammer, want veel bedrijven hebben nog te vaak angst om schoolverlaters in dienst te nemen.”

De resultaten van het zopas uitgevoerde onderzoek zijn sprekend. Jonas Vandendijk, HR consultant van Flexer: "Bij werkgevers komt de noodzaak aan accuraatheid en resultaatgerichtheid sterk naar boven. Hoe iets gedaan wordt is minder belangrijk." Pieter Boutsen van PXL: "Op dat vlak kunnen onze studenten inderdaad nog stappen zetten en daar werken we ook aan."

Netwerker
Andere verschillen? "Pas afgestudeerde werknemers nemen in het nieuwe team graag de rol van ‘doelgerichte uitvoerder’ op zich: een doener die meteen in actie schiet en op zoek gaat naar praktische en haalbare oplossingen", weet Vandendijk. "Vanuit werkgeverstandpunt wordt hier minder aandacht aan geschonken en is men eerder op zoek naar een ‘netwerker’ die vlot contacten legt met de collega’s en het team waarin men terechtkomt."

Voor de onderzoekers moeten de verschillen in verwachtingen niet noodzakelijk een probleem zijn. "Zolang het maar op voorhand bespreekbaar wordt gemaakt op individuele basis, dan zijn we ervan overtuigd dat dit een enorme troef is met het oog op een duurzame tewerkstelling, waar zowel de werkgever als de schoolverlater beter van worden.”

Joël Stockmans concludeert: “De huidige schoolverlaters zijn de werknemers van morgen en we hebben er dan ook alle belang bij om hen beter te leren kennen en vice versa. Een objectief oordeel over elkaars jobverwachtingen laat toe dat we naar elkaar kunnen toegroeien. Uiteindelijk is dit in éénieders belang.”