HR Management small

4 op 10 KMO’s willen aanwerven voor eind dit jaar

MECHELEN - Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) zijn voor het eerst terug meer optimistisch dan voor de crisis. In september bevroeg HR-dienstenverlener SD Worx 810 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het vierde kwartaal 2021.

De meest recente inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête zijn de volgende:
Vier op tien Vlaamse kmo’s (41,9%) wil nog voor eind december personeel aanwerven.
Opgelet: in bijna zeven op de tien kmo’s gaat het om voltijdse jobs, maar in de kleinste kmo’s (<5 man) is dit minder het geval (58% vs. 89% in kmo met 20-49 werknemers).
Ongeveer een op drie kmo’s (35%) verwacht een toename van het werk; dit is een lichte daling t.o.v. juni 21 toen de verwachtingen een hoogtepunt bereikten: meer dan vier op tien verwachten toen een toename.
Ook ontslagintentie zit terug op niveau van voor-corona maart 2020 (8,2%), al is de intentie om te vervangen wel gedaald (slechts 1 op 5, terwijl dit anders toch de helft is).
Wat de vooruitzichten tot eind 2022 betreft, denken bijna vier op tien kmo’s in Vlaanderen en Wallonië dat ze meer mensen zullen tewerkstellen. Brussel is voorzichtiger met drie op tien kmo’s.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx duidt de cijfers. “Meer kmo’s willen aanwerven dan voor-corona, ook al stijgt werkvolume niet verder; nog voor eind december willen vier op tien Vlaamse kmo’s personeel aanwerven. In industrie en bouw is dit zelfs meer dan de helft – vooral voltijdse jobs. Dat zijn toch de plannen, want één op drie kmo’s in Vlaanderen vindt het nu moeilijker om personeel aan te trekken. Vooral de Vlaamse kmo’s en de kmo’s in industrie en bouw geven aan dat het om knelpuntberoepen gaat. Qua werkinschatting merken we een lichte terugval, al blijft dit positief, na de recordverwachtingen in juni. Ons land telt maar liefst 1 miljoen kmo’s; als zij met dit vertrouwen naar nieuwe tewerkstelling kijken, is dat een goede barometer! Het optimisme van juni zet zich door in het najaar en zelfs naar volgend jaar.”