Vaccinatie small

60% KMO’s voor verplichte vaccinatie personeel

MECHELEN - De meerderheid van de Vlaamse kmo’s (tot 250 werknemers) is voorstander van verplichte vaccinatie op de werkvloer voor het personeel. Met betrekking tot het nut van het Covid Safe Ticket naar klanten is het beeld anders: de meerderheid gebruikt het niet en wil dit zo houden. Waar het nog niet verplicht is, wil één op drie kmo’s met fysiek klantencontact wel graag het Covid Safe Ticket gebruiken.

Dit zijn meest recente inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx.
Met betrekking tot het eigen personeel is de meerderheid van de Vlaamse kmo’s (64%) voorstander van verplichte vaccinatie op de werkvloer– één op tien Vlaamse kmo’s is tegen en een kwart is neutraal.
In Wallonië is bijna de helft (45,9%) van de kmo’s voor verplichte vaccinatie van de medewerkers; één op vijf is tegen, één op drie neutraal.
In Brussel is bijna de helft (45,7%) van de kmo’s voor verplichte vaccinatie van de medewerkers; één op vijf is tegen, bijna één op drie neutraal.

Het Covid Safe Ticket is in september slechts bij 6% van de kmo’s verplicht in klantencontact. In Brussel loopt dit op tot één op de tien (11%) van de kmo’s. Een op drie kmo’s met fysiek klantencontact (maar zonder verplichting) zou het willen invoeren; zeven op de tien liever niet.
Meer dan de helft van de kmo’s gebruikt geen Covid Safe Ticket naar klanten en wil dit ook zo houden.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx analyseert de cijfers. “Kmo-ondernemers zijn begaan met de veiligheid van hun medewerkers. In Vlaanderen is meer dan zes op tien Vlaamse kmo’s voorstander van verplichte vaccinatie voor personeel. Er zijn wel regionale verschillen. De verschillen in vaccinatiegraad tussen Vlaanderen en Brussel en Wallonië zien we ook weerspiegeld in deze cijfers: daar is 46% (of iets minder dan de helft) voorstander. Gemiddeld genomen is 56% voor de verplichting.” Als jurist duidt ze dat werkgevers geen info mogen opvragen over de vaccinatiestatus van hun werknemers; van een verplichting is geen sprake.

“Werkgevers (met minimum 50 werknemers) kunnen nu wel vragen naar de globale vaccinatiegraad bij hun werknemers via hun eigen arbeidsarts, die toegang heeft tot de vaccinatiegegevens. Het gaat om gegevens over de collectieve vaccinatiegraad in de onderneming, nooit individueel per werknemer.”

“Wat betreft het gebruik van het Covid Safe Ticket naar klanten zien we een ander beeld: daar is een minderheid voor de invoering gewonnen. De meerderheid van de kmo’s gebruikt het niet en wil dit zo houden; al zijn er die er toch het nut van inzien. Van de kmo’s met fysiek klantencontact, is 30% wel voor de invoering gewonnen. Vandaag is er nog geen mogelijkheid om het Covid Safe Ticket op te vragen, buiten voor een aantal beperkte gevallen zoals discotheken of massa-evenementen.”