Smart grid small

Betalen we binnenkort onze energiefactuur met ecocheques?

MECHELEN – Bijna zeven op tien kmo’s (68%) vinden dat medewerkers met hun ecocheques ook hun elektriciteitsfactuur zouden moeten kunnen betalen. Slechts 13% is het daarmee (helemaal of eerder) oneens. Over het optrekken van het bedrag van de maaltijdcheque zijn de meningen meer verdeeld. Niettemin stelt bijna de helft van de kmo’s geen budgettaire ruimte te hebben voor extra’s.

Begin december bevroeg SD Worx 661 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het eerste kwartaal 2022.

Op de vraag welke verloningsinstrumenten het verschil kunnen maken voor medewerkers in kmo’s staat brutoloonsverhoging op kop, samen met de cheques. Slechts één op vijf kmo’s vindt ze helemaal niet of niet erg belangrijk. “Bijna zeven op tien kmo-ondernemers zijn voorstander van een ruimere toepassing van de ecocheques, zoals het helpen betalen van de elektriciteitsfactuur. Uiteindelijk willen werkgevers dat hun werknemers netto winnen en hun koopkracht zien stijgen. Maaltijd-en ecocheques komen daarmee op gelijke hoogte als de brutoloonsverhoging, waar we wel meer belasting op betalen. Maaltijdcheques zijn het meest voorkomende voordeel, wat goed is voor de koopkracht, maar het nadeel is dat het je niet echt differentieert van andere werkgevers”, weet Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx.

Mobiliteitsvergoedingen, verzekeringen, bonussen en forfaitaire vergoedingen komen op de tweede plaats en zijn quasi even belangrijk: ze worden aangeduid door bijna 37-40 % van de kmo’s als (zeer) belangrijk.
Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx: “Nu energie- en consumptieprijzen de hoogte ingaan, beseffen we  nog meer dat maaltijd-en ecocheques een belangrijke aanvulling zijn op het brutoloon. Bijna vier op tien (37%) van de kmo zijn wel van mening dat werknemers vragende partij zijn om het bedrag van maaltijdcheques op te trekken. Al zei bijna de helft van de kmo-werkgevers begin december geen budgettaire ruimte te hebben voor extra’s in 2022.“