HR Management small

De afgelopen 10 jaar waren de aanwervingsintenties van KMO’s nooit zo hoog

MECHELEN -  Begin december bevroeg SD Worx 661 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het eerste kwartaal 2022. De aanwervingsintenties van de Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) zijn de hoogste die HR-dienstenverlener SD Worx sedert 2010 gemeten heeft.

Kmo’s in Industrie en bouw hebben de grootste rekruteringsplannen: zes op tien kmo’s wenst personeel aan te werven begin 2022.
Gemiddeld gaat het om bijna de helft van de Vlaamse kmo’s (46,2%) die voor eind maart personeel wil aanwerven. Bij bijna acht op tien gaat het om uitbreiding van personeel; bij een op drie om vervangingen. Hoewel de meerderheid (zes op tien kmo’s) aangeeft dat het om recente vacatures gaat, is het aandeel lang openstaande vacatures wel gestegen (tot vier op tien).

Bijna de helft (46,2%) geeft aan dat het voornamelijk om knelpuntberoepen gaat, dit is een stijging ten opzichte van vorig kwartaal (38,3%). Bijna vier op tien kmo’s (38%) verwachten een toename van het werk: dit is een lichte stijging t.o.v. september ‘21 (35%) maar nog niet zo hoog als in juni 21 toen de verwachtingen een hoogtepunt bereikten.  In Industrie en bouw ziet bijna de helft van de kmo’s (46%) een toename van het werk. Eén op tien kmo’s (11%) zal volgend kwartaal iemand moeten ontslaan (in Industrie en bouw slechts 7%); 1 op 5 kmo’s daarvan zal deze medewerker ook vervangen.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx duidt de cijfers. “Mooi om deze evolutie over 10 jaar te zien. Met de huidige stijging komen we beduidend hoger uit dan vóór de coronacrisis en hoger dan 10 jaar geleden. Steeds meer kmo’s willen aanwerven; ook de verwachtingen qua werkvolume stijgen opnieuw. Meest uitgesproken aanwervingsplannen zien we bij kmo’s in de Industrie en bouw. Enerzijds omdat ze meer moeite hebben met het vinden van de geschikte profielen en anderzijds ziet bijna de helft van de kmo’s in die sector (46%) het werk toenemen. Dat is meer dan in de dienstensectoren. Zes op tien kmo’s in Industrie en bouw spreken van knelpuntberoepen én van vooral lang openstaande vacatures. Dat is minder goed nieuws.”

“Niet alle plannen kunnen meteen in realiteit worden omgezet: voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 bedroeg het percentage kmo’s dat personeel kon aanwerven ongeveer 13%, terwijl 27% eigenlijk wilde aanwerven (bevraging december); het lijkt erop dat de helft er niet in slaagt om de plannen binnen de drie maand in realiteit om te zetten. In het derde kwartaal steeg het effectieve percentage naar 15%, wat nog steeds minder dan de helft is van de kmo’s met aanwervingsplannen, gemeten in juni 2021 (36,4%). Het verschilt bovendien per sector,“ besluit Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx.