Automotive small

Meeste bedrijfswagens bij KMO’s

MECHELEN - Minder dan een kwart (23%) van de werknemers beschikt over een bedrijfswagen om naar het werk te komen en meer dan de helft van de werknemers komt met de eigen wagen. Dit blijkt uit de analyse van SD Worx bij 21.000 klanten in 2020.

De cijfers zijn sterk afhankelijk van de sector waarin men werkt. De sectoren ‘industrie’ en ‘groot-en kleinhandel’ zijn koplopers. Zij staan voor terugbetaling gebruik eigen wagen én voor de bedrijfswagens in de top vier.
Zestig procent van de bedrijfswagens vinden we terug bij kmo’s, in organisaties tot 250 werknemers. In een recente bevraging geven kmo’s aan dat het in driekwart van de gevallen om een functiewagen gaat, nodig voor de job zoals klantenbezoek. Een kwart zegt geen bedrijfswagens te willen. 28% geeft aan dat bedrijfswagens vooral duurder zullen worden; 12% zegt kleinere wagens te zullen aanbieden. Slechts 10,7% zegt geen wagens meer te zullen aanbieden voor nieuwe contracten. Slechts een minderheid wil voor meer bedrijfsfietsen en openbaar vervoer gaan.

De meeste bedrijfswagens vinden we terug bij onze kmo-bedrijven: bijna zestig procent (58,89%) van de bedrijfswagens worden ingezet door bedrijven tot 250 werknemers. Gevolgd door de organisaties van 250 tot 499 werknemers (29,25%).
De analyse van SD Worx kijkt verder: procentueel vinden we in 2020 de meeste bedrijfswagens terug in vier sectoren, samen goed voor bijna 70% van de bedrijfswagens: Groot- en kleinhandel (19,40%), Professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten (18,15%), Industrie (16,86%) en Informatie en communicatie (14,80%)

Annelies Rottiers, adviseur kmo van SD Worx: “Werkgevers in deze sectoren kiezen ervoor om een bedrijfswagen deel te laten uitmaken van het totale salarispakket, aangezien deze én noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie (zoals klantenbezoeken), maar ook een aantrekkelijk financieel voordeel blijft zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Algemeen heeft minder dan één op vier werknemer een bedrijfswagen; dit is hoger bij bedienden (30%), aangezien deze functies vaker een wagen nodig hebben voor de job. Arbeiders krijgen dan weer vaker een terugbetaling voor de woon-werkverplaatsingen met de eigen wagen: zeven op de tien arbeiders genieten dat voordeel.

Terugbetaling van de kosten voor het gebruik van de privéwagen voor woon-werkverkeer komt voor bij één op twee van de werknemers. Procentueel zien we de grootste aantallen in deze vier sectoren, samen goed voor bijna 80% van alle terugbetalingen (78,27%): Industrie (28,12%), Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (25,21%), Groot- en kleinhandel (15,64%), Transport en opslag (9,30%)

“Gemiddeld krijgt één op twee werknemers een werkgeverstussenkomst om met de eigen wagen naar het werk te komen, al is dit opnieuw sterk afhankelijk van de sector. In de sector ‘industrie’ krijgen zeven op de tien werknemers deze terugbetaling; in de sector ‘Informatie en communicatie’ minder dan één op tien werknemers. Gemiddeld komt het neer op 470€ netto per jaar.”