A touch of Rose en Nektari gaan samenwerken. Foto Joris Herregods A touch of Rose en Nektari gaan samenwerken. Foto Joris Herregods

Nektari en A Touch of Rose slaan handen in elkaar

De vzw’s A Touch of Rose uit Bornem en Nektari uit Puurs-Sint-Amands bundelen de krachten en bieden samen ondersteuning aan al wie met kwetsbaarheden geconfronteerd worden. “We willen samen activiteiten en vormingen organiseren. Onze locaties worden ook omgetoverd tot inclusieve welzijnscentra om kwetsbaren in onze maatschappij op te vangen”, klinkt het.

Meer dan tien jaar geleden startte A Touch of Rose haar werking om het welzijn van patiënten met kanker en hun familie te bevorderen. “Vroeger was er weinig aandacht voor de complementaire zorgen van een kankerpatiënt en die van hun familie. Ondertussen is kanker jammer genoeg mainstream geworden en is de welzijns- en psychologische begeleiding gelukkig wel geïntegreerd in bestaande diensten en ziekenhuizen”, zegt Ann-Marie Morel, voorzitter van A Touch of Rose.

Lees ook: Reynaers Group en Nektari vallen in de prijzen op awardavond“We merken dat dankzij de zorgen in het ziekenhuis minder gebruik wordt gemaakt van ons aanbod. Daarom willen we op zoek gaan naar een manier om opnieuw een pioniersrol in te vullen voor mensen die in kwetsbare situaties terecht zijn gekomen en slaan we de handen in elkaar met Nektari. Of het nu gaat om mensen met een beperking, het spreken van een andere taal of een kankerdiagnose: iedereen heeft recht op ondersteuning”, legt Morel uit.

Nektari is een organisatie die inzet op het uitbouwen en versterken van het sociaal en economisch weefsel in onze regio. “Dankzij het bundelen van onze krachten kunnen we samen diverse activiteiten of workshops organiseren. Nektari biedt ondersteuning aan personen met een beperking en wij zetten ons in voor het welzijn van patiënten met kanker en hun familie. Dat zorgt voor een mooie combinatie om personen in kwetsbare situaties bij te staan ”, zegt Morel.

Groen kader

“Naast het delen van onze kennis en expertise kunnen we ook gebruikmaken van elkaars locaties. Op termijn willen we het Hof van Coolhem en het WinkelAtelier van Nektari en The House of Rose inzetten als inclusieve welzijnscentra. Afhankelijk van de schaal en het karakter van de activiteit kunnen we kiezen voor een rustige en intieme omgeving in The House of Rose of voor het Hof van Coolhem wanneer grotere groepen nood hebben aan een ruimer en groen kader.”

Lees ook: Nektari opent WinkelAtelier in het centrum van PuursVerschillende vormingen en workshops krijgen een plaats in The House of Rose terwijl grotere activiteiten kunnen rekenen op het Hof van Coolhem of het WinkelAtelier. “Zo kan Nektari zitdagen organiseren of intakegesprekken in een huiselijke en warme omgeving voeren”, zegt Bruno De Maeyer, de voorzitter van Nektari. “Dankzij het laagdrempelige karakter van The House of Rose kan Nektari op een warme en vertrouwbare manier informeren. Daarnaast kan A Touch of Rose dan weer een beroep doen op een grotere locatie wanneer het huis in Bornem te klein is.”

Lees ook: Minister Bart Somers bezoekt maatwerkbedrijf Nektari in Puurs“Uiteraard blijft kanker een belangrijk onderwerp en zullen we daar ook workshops voor blijven aanbieden”, zegt Morel. “In de toekomst zullen we bekijken of we hierrond samen met Nektari gemeenschappelijke activiteiten of infosessies kunnen organiseren om het aanbod zo ruim mogelijk te maken. We kijken er enorm naar uit om hier verder in te groeien. Waar twee mooie organisaties de handen in elkaar slaan, kan er niet anders dan een prachtig project ontstaan.”