Victory,,Dark,Pawn,Defeats,Light,King,,Rooks,And,Pawns,,Isolated

War for talent: steeds grotere uitdaging om personeel te behouden

MECHELEN - De War for talent heeft verschillende gezichten: niet alleen nieuw talent rekruteren, maar ook je huidige personeel behouden. HR-dienstverlener SD Worx ging na of kmo’s problemen hebben met medewerkers die vertrekken.

Bijna één op vijf kmo’s identificeert personeelsbehoud als een grote uitdaging. Kmo-bedrijfsleiders ervaren verloning als de belangrijkste reden voor vertrek. Bijna de helft van de kmo’s (41,8%) erkent dat verloning in de top drie staat van waarom medewerkers de organisatie verlaten, en één op zeven werkgevers (14,1%) ziet verloning als hoofdreden voor het vertrek. Ook de sector, het product en de doorgroei- of leermogelijkheden spelen een rol. Dat blijkt uit de SD Worx bevraging begin december van 661 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het eerste kwartaal 2022.

De top 5 redenen waarom medewerkers het kmo-bedrijf verlaten zijn volgens de kmo: verloning, (gebrek aan) doorgroei- of leermogelijkheden, sector (dienst/product), de jobinhoud, vereiste vaardigheden en werkuren (ex-aequo plaats). Voor de kmo-ondernemer is er een beperkte impact van corona. Ook werkdruk en stress worden weinig genoemd. Als je bereikbaarheid (7,7%), afstand/reistijd (2,4%) en flexibiliteit zoals telewerken (16,8%) samen in kaart brengt, dan lijkt extra flexibiliteit onder de vorm van telewerken ook nog een hefboom voor personeelsbehoud. Opvallend is dat de leidinggevende niet als een belangrijke reden naar voren komt (op plaats 10, al wordt het belangrijker in de grote kmo), al zouden we hier een bevraging van de werknemers moeten naast houden.

“Hoe kleiner het bedrijf, hoe dichter de baas bij zijn mensen staat,” duidt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx de resultaten: “Kmo-ondernemers geven vooral het verloningspakket als reden van vertrek. Dat duidt er opnieuw op dat het verloningspakket voor werknemers een belangrijke basisfactor is. Een verloningsbeleid is een balans zoeken tussen meerwaarde voor de werknemer en controle over de werkgeverskosten, met een mix van collectieve en individuele voordelen. Werkgevers krijgen te maken met een stijgende kost door de hoge index van automatische loonindexering en de toepassing van de loonnorm van plus 0,4% in verschillende sectoren. Door de stijgende kosten en de collectieve voordelen blijft er mogelijks weinig marge om een eigen stempel te drukken. Bijna de helft zegt begin december geen budgettaire ruimte te hebben voor extra’s in 2022. Toch is het mogelijk om als kmo een eigen beleid te voeren, of bepaalde medewerkers individueel te belonen voor extra inspanningen. In onze bevraging is zes op de tien kmo-werkgevers wel voorstander van flexibele verloning, omdat dit de kost niet verhoogt maar wel extra keuzevrijheid biedt aan de werknemer.“