© Joris Herregods

Werknemers Decathlon voeren actie tijdens gemeenteraad Willebroek

Afgelopen dinsdag woonden enkele tientallen werknemers en vakbondsmedewerkers van Decathlon Willebroek de gemeenteraad in Willebroek bij. Aan burgemeester Eddy Bevers werd met aandrang gevraagd om in overleg te treden met de directie van het Decathlon-depot. De gemoederen raakten verhit tijdens de zitting. Eén toeschouwer werd door de lokale politie uit de zaal begeleid.

Het sociaal overleg bij het logistieke depot van Decathlon in Willebroek ligt al jaren in duigen. Een tussenkomst van het paritair comité en bemoeienis van de minister van Werk brachten geen soelaas. Onlangs haalde vakbond BBTK een kleine overwinning op Decathlon, toen het eenzijdig verzoek tot het opbreken van stakingen in 2022 en 2023 als onwettig werd verklaard. Vakbondsafgevaardigde Matthieu Marin had het in deze krant over “een belangrijke symbolische overwinning in het voordeel van het sociaal overleg en het stakingsrecht in ons land.”

Maar de strijdbijl is verre van begraven. Raadslid Rudi Kennes (PVDA) nam hem, samen met enkele tientallen werknemers en de drie vakbondskleuren, mee op de gemeenteraad van Willebroek van afgelopen dinsdag.

LEES OOK. Onzekerheid over toekomst distributiecentrum Decathlon in Willebroek

“De maandelijkse ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk duren gemiddeld tien minuten”, richt hij zich in zijn tussenkomst tot de burgemeester. “Enkel dit eenvoudige feit zegt alles over de houding van het bedrijf ten opzichte van het sociaal overleg bij Decathlon.” Kennis haalt een resem voorbeelden aan die zijn boodschap verder illustreren. “Ik wil dan ook met aandrang vragen dat de burgemeester contact zou opnemen met het bedrijf”, besluit hij.

Vinger op de wonde
Burgemeester Eddy Bevers (N-VA - team Eddy) was in een vorig leven zelf bedrijfsleider en drukt zijn medeleven uit voor de werknemers van Decathlon. “De sociale wetgeving en het sociaal overleg zijn van groot belang om conflictsituaties tussen werknemers en werkgevers te vermijden”, reageert hij. “Het sociaal overleg hoeft overigens niet per se nadelig te zijn voor een werkgever”, zegt hij.

“Ik wil wel de vinger op de wonde leggen”, vervolgt Bevers zijn verhaal. “Onze lokale bevoegdheden zijn in principe ontoereikend in dit dossier. Dit conflict is gecreëerd door de federale overheid, die door hun handelen ook de hele e-logistieke sector in gevaar brengt.” Hij maakt wel een belofte: “Ik zal contact opnemen met Decathlon en met hen in dialoog treden.” In de raadszaal raken de gemoederen verhit na het antwoord van de burgemeester. Eén iemand wordt uit de zaal gezet door de lokale politie.

Raadslid Marc De Laet (Vooruit) vraagt zich af waarom de burgemeester steeds naar boven wijst. “Ik weet dat u uiteindelijk machteloos staat tegenover de beslissing van de directie, maar vroeger werden bedrijfsleiders uitgenodigd op het schepencollege. Altijd naar het federale niveau wijzen leidt ons nergens toe”, vindt hij.

“U fietst rond de problemen”, reageert onafhankelijk raadslid Kevin Eeraerts. “Benoem ze als burgervader. Wat bij Decathlon gebeurt, zou niet mogen in onze westerse maatschappij.”

Het laatste woord is voor raadslid Rudi Kennes. “Ik dring aan om iets te doen aan deze situatie”, richt hij zich tot de burgemeester. “Want er gaan nog acties komen, en die gaan nog steviger zijn dan nu het geval is. Om eerlijk te zijn hebben we vandaag al erger moeten voorkomen.”