Foto: Marc Herremans - Mediahuis Foto: Marc Herremans - Mediahuis

Chemiereus 3M vraagt vernietiging van Vlaams PFAS-plan in Zwijndrecht

3M heeft een verzoekschrift ingediend om het sitebesluit ‘PFAS 3M Zwijndrecht’ van de Vlaamse regering te laten vernietigen. Dat meldt nieuwssite Apache. 3M gaat in een reactie niet inhoudelijk in op de zaak, maar stelt dat het wel de saneringsactiviteiten in Zwijndrecht en omgeving zal “blijven uitvoeren zoals afgesproken in onze saneringsovereenkomst met de Vlaamse regering”.

Het sitebesluit dat de Vlaamse regering dit voorjaar nam, is een brede aanpak van de PFAS-problematiek rond de site van 3M in Zwijndrecht. Maatregelen rond bodemverontreiniging, gezondheid en natuurbescherming worden er gebundeld. Het besluit gaat met andere woorden verder dan enkel de sanering van vervuilde gronden.

Of de juridische procedure van 3M tegen het sitebesluit betekent dat het bedrijf niet (meer) volledig wil opdraaien voor het aanpakken van de PFAS-problematiek, is niet duidelijk. In een reactie laat 3M alvast weten het aangegane engagement rond de sanering in Zwijndrecht en omgeving wel verder te zetten.

“3M zal doorgaan met het saneren van PFAS, en waar nodig geschillen en claims aanpakken”, klinkt het ietwat cryptisch. “Momenteel voert 3M Belgium, onder toezicht van OVAM, de goedgekeurde eerste fase van het bodemsaneringsproject uit voor de historische PFAS-bodemverontreiniging rond de site in Zwijndrecht. 3M Belgium zal deze en andere saneringsactiviteiten in Zwijndrecht en omgeving blijven uitvoeren zoals afgesproken in onze saneringsovereenkomst met de Vlaamse regering. Onder die overeenkomst zal 3M Belgium meer dan 571 miljoen euro investeren ten voordele van de inwoners van Vlaanderen.”

“Schizofrenie”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) betreurt de nieuwe demarche. “3M blijft tot mijn grote spijt elke gelegenheid grijpen om overheidsbeslissingen aan te vechten”, zegt ze in een reactie. “En dat terwijl ze tegelijk zegt dat ze onverwijld de afgesloten saneringsovereenkomst zal uitvoeren. Dat getuigt van schizofrenie, maar bovenal van het feit dat het bedrijf nog altijd te weinig verantwoordelijkheidszin heeft. De Vlaamse overheid is zinnens om hen bij de les te houden, zal het sitebesluit in de rechtbank ten volle verdedigen conform het saneringsverbond en zal 3M voor haar verantwoordelijkheid blijven stellen.”