IMG-2232 (1)

Corona speekseltesten op de werkvloer werken

GENT - Het Gentse biotechbedrijf Biogazelle en het medisch laboratorium Anacura hebben een PCR test ontwikkeld die toelaat om asymptomatische dragers van het SARS-CoV-2 virus te detecteren op basis van een eenvoudig af te nemen speekselstaal. Deze PCR speekseltesten kunnen ingezet worden om laag-risico contacten op de werkvloer preventief te screenen en zo verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De speekseltest werd succesvol ingezet bij een 10-tal bedrijven, in samenwerking met de preventiediensten, waaronder het Gentse bedrijf Ardena, een ontwikkelings- en productiefaciliteit van geneesmiddelen. Naar aanleiding van een positief geteste werknemer werd, in samenspraak met de preventiearts, beslist om alle 54 werknemers wekelijks preventief te screenen met de speekseltest. Niettegenstaande er geen hoog-risicocontacten werden geïdentificeerd en alle nodige preventiemaatregelen van kracht waren op de werkvloer, werden in een periode van 2 weken 2 bijkomende positieve gevallen opgespoord dankzij de speekseltest.

Ariane De Gank, business unit director Ardena Gent: “De PCR speekseltest is eenvoudig in gebruik en kent daardoor een zeer hoge vrijwillige deelnemingsgraad in ons bedrijf. In twee opeenvolgende screeningsrondes werden twee asymptomatische besmette werknemers geïdentificeerd. Dit is een belangrijke hulp in het corona-vrij houden van de werkvloer en de maatschappij.”

 

Makkelijker en aangenamer dan neuswisser

Ook in andere bedrijven werden, naar aanleiding van een besmette werknemer, positieve asymptomatische laag-risico contacten geïdentificeerd met behulp van deze PCR speekseltest. Zo werden bijvoorbeeld 9 positieve gevallen in 2 opeenvolgende rondes geïdentificeerd in een groot exportbedrijf dat anoniem wenst te blijven. Zonder de speekseltest zouden de asymptomatische gevallen niet of later opgepikt zijn.

In tegenstelling tot de antigen sneltest vereist de speekseltest geen medisch personeel voor staalafname. De staalafname gebeurt door de werknemer zelf en is aangenamer dan de klassieke neuswisser. Dit zorgt voor een sterke vereenvoudiging van de logistieke operatie die gepaard gaat met een herhaalde screening op de werkvloer.

Roel Sterken, CEO Biogazelle: “Preventieve testmethodes die snel, efficiënt en herhaaldelijk kunnen ingezet worden zijn essentieel om besmettingen op de werkplaats tegen te gaan, vooral nu duidelijk wordt dat een groot deel van de nieuwe besmettingen daar plaatsvinden. De speekseltest voldoet aan al deze voorwaarden en vormt, samen met de huidige maatregelen, een extra barrière om verspreiding van het virus in te dijken. Het feit dat de PCR speekseltest kan uitgevoerd worden aan een kost gelijkaardig aan die van de sneltest, is een extra argument om deze vorm van testen verder uit te rollen in die situaties waar de risico’s het grootst zijn.”

Meer informatie vindt u op www.speeksel.be of via covid19@biogazelle.com.