Nieuws Oost-Vlaanderen Hollebeekhoeve eerste Belgisch CO2-neutraal zuivelbedrijf

Hollebeekhoeve eerste Belgisch CO2-neutraal zuivelbedrijf

Hollebeekhoeve eerste Belgisch CO2-neutraal zuivelbedrijf

KRUIBEKE – Zuivelproducent Hollebeekhoeve uit Kruibeke zorgt voor een primeur in het Belgische zuivellandschap. Door haar bedrijfswerking en haar zuivelproducten volledig CO2-neutraal te maken, is de Hollebeekhoeve het eerste Belgische zuivelbedrijf dat zowel het label van ‘CO2 Neutral Company’ als ‘CO2 Neutral Product’ behaalt. “We willen zowel de lekkerste als de meest klimaatvriendelijke zijn”, klinkt het.

De Hollebeekhoeve sloeg de handen in mekaar met klimaatbureau CO2logic dat de volledige impact van het productieproces in kaart bracht. De klimaatimpact van melkproductie wordt grotendeels bepaald door rechtstreekse methaanemissies van de veestapel, maar ook door chemische processen in de mest en bodem die zowel methaan- als lachgasemissies veroorzaken. Naast deze landbouwemissies werd ook de impact van energieverbruik, mobiliteit en de aanvoer van alle stromen (zoals voer voor de koeien) mee in rekening gebracht.

© Kristof Pieters

Vergelijkbaar met uitstoot van 70 miljoen gereden autokilometers

François Apers van de Hollebeekhoeve: “Het ‘CO2 Neutral-label’ van CO2logic garandeert dat we onze lokale en wereldwijde klimaatimpact berekend, verlaagd en gecompenseerd hebben. Bovendien kan je dit label enkel bekomen door zelf serieuze klimaatinspanningen te doen. En die deden we ook. Door 100% CO2-neutraal te werken, zorgen we voor een daling die je kan vergelijken met de uitstoot van meer dan 70 miljoen gereden autokilometers. De komende jaren voeren we onze inspanningen nog op zodat we voor nog minder uitstoot kunnen zorgen.”

Jarenlange duurzame manier van werken

De Hollebeekhoeve zet al jaren in op een duurzame manier van werken. Niet alleen respecteert ze het ‘korte keten-principe’ (zo loopt de melk van de stal rechtstreeks naar de fabriek), ook vergist ze met enkele biogasinstallaties al haar mest. Hiermee produceert ze jaarlijks, samen met de aanwezige zonnepanelen, groene stroom voor zo’n 15.000 gezinnen. “Naast elektriciteit levert het vergisten ook warmte op die we gebruiken om de restfractie te drogen die zo de perfecte grondstof vormt voor organische meststoffen. En uiteraard gebruiken we die warmte ook voor het verwarmen van onze eigen gebouwen. Tot slot zuiveren we al ons afvalwater tot proceswater, reinigingswater en drinkbaar water”, aldus François.

Project in China

Ook bijkomende landbouwemissies probeert de Hollebeekhoeve zo veel als mogelijk te vermijden. Door het onmiddellijk afvoeren van de mest wordt namelijk een bijkomende methaanuitstoot vermeden. Toch is een volledig CO2-neutrale landbouw vandaag nog niet mogelijk. Zo kan niet alle methaanuitstoot verhinderd of opgevangen worden. De Hollebeekhoeve slaagt er op dit moment in om een derde van de uitstoot binnen het eigen bedrijf te reduceren.

François Apers: “Om onze 100%-neutraliteit te garanderen, kozen we ervoor om de resterende emissies te compenseren via een gecertificeerd Gold Standard klimaatproject. Dit zijn projecten die garanderen dat de resterende CO2-uitstoot elders gereduceerd wordt en die extra socio-economische voordelen voor de lokale bevolking met zich meebrengen. Twee vliegen in een klap dus.”

De Hollebeekhoeve koos voor het project Clean Cookstoves in China. Dit project zet in op het vermijden van energieverbuik door gebruik te maken van landbouwoverschotten. “In plaats van sterk vervuilende kolen, worden niet eetbare maïskolven en andere landbouwresten gebruikt als energiebron voor het koken van voedsel. In totaal konden er via de hulp van de Hollebeekhoeve al zo’n 4.500  ovens worden aangekocht waardoor er 10.000 ton steenkool minder verbrand werd.”

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.