Watertoren Catala-site De oude watertoren blijft bewaard maar de invulling ervan is nog onduidelijk. Foto: ssj

Aanleg nieuwe bedrijvenzone op Catala-site gaat binnenkort van start

Negen jaar na het faillissement van kartonfabriek Catala op de grens van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw zal de bouw van een nieuw bedrijventerrein van start kunnen gaan. Wandelpaden en rustplekken maken dat ook wandelaars er welkom zijn. Naar een invulling voor de oude directeurswoning en watertoren wordt nog gezocht.

Op de voormalige bedrijfssite van Catala langs de Grote Baan staan enkel de directeurswoning en de watertoren met een aanpalende fabriekshal nog overeind. Projectontwikkelaars Futurn en Odebrecht zijn volop bezig de site nieuw leven in te blazen. Samen kochten ze in 2019 een aanzienlijk deel van het 17 hectare grote terrein op, met als doel de ontwikkeling van een nieuwe bedrijvencampus. Intussen hebben ze al de eerste vergunningen op zak.

“De afbraak is zo goed als afgerond en de gronden zijn gesaneerd. De vergunning voor de wegenis is in ons bezit, waardoor we het komende kwartaal zouden kunnen beginnen met aanleggen van de wegen, de rioleringen en de nutsleidingen”, vertelt Frederik Baert van Futurn. “Verder zijn we in blijde verwachting van de vergunning voor een eerste bouwfase. Die omvat twee bedrijfsverzamelgebouwen van elk ongeveer 20 units van 150 tot 400 vierkante meter. Ideaal als uitvalsbasis en opslagplaats voor kleine zelfstandigen zoals loodgieters, schrijnwerkers, schilders, … Maar ook iemand met bijvoorbeeld een collectie oldtimers kan er terecht. We zijn ervan overtuigd dat er veel vraag is naar zulke kleinere ruimten, al brengen we ze pas op de markt na het verkrijgen van de vergunning.”

Extra karakter

“Daarnaast zijn Fluxys en Façozinc, net als wij eigenaar van een deel van het terrein, ook bezig met het aanvragen van vergunningen. Bij bedrijven leeft zeker de vraag om zich te kunnen vestigen in hedendaagse en energiezuinige gebouwen in een economisch sterke regio als deze. Verder spelen we de nabijheid van de Brusselse Ring en van het Brusselse Gewest uit als grote troef. Ik moet je niet uitleggen dat dit project ook de werkgelegenheid ten goede komt”, aldus Baert.

Voor de watertoren en directeurswoning wordt nog een invulling gezocht. “Het gaat niet om beschermde gebouwen. Dus het makkelijkste dat we als projectontwikkelaar hadden kunnen doen, is ze platgooien. Dat wilden we absoluut niet doen. Die gebouwen geven de site net extra karakter, al verkeren ze allebei in slechte staat”, geeft Baert aan. “De bedoeling is om er een zachtere functie aan te geven. Daarover zijn gesprekken lopende met verschillende partners, maar er is nog niets concreet. Hetzelfde geldt voor de aangrenzende hal. Een brouwerij met bezoekerscentrum bijvoorbeeld zou een toegevoegde waarde kunnen betekenen, al is het ook hier nog afwachten wat het zal worden. We hebben wel al rond de tafel gezeten met enkele brouwers.”

Voetweg

De toekomstige bedrijvensite zal zeker geen afgesloten geheel vormen. “We zorgen voor rustpunten met banken waar niet alleen werknemers maar ook inwoners van Drogenbos en wandelaars even kunnen verpozen of van hun picknick genieten”, verzekert Baert. “Via een brugje zal je vanaf de Grote Baan de site kunnen betreden. Langs de bedrijfsgebouwen en de Zenne komt er een pad dat verderop het bos in loopt. Vroeger liep er een voetweg dwars door de bestaande bedrijfsgebouwen. Met voetwegen werd destijds nogal nonchalant omgesprongen. Nu is dat gelukkig anders. We hebben de voetweg laten verleggen. Het maakt dat de mensen de site en de omringde natuur zullen kunnen verkennen en ontdekken. En zo is er meteen sociale controle.”

De Catala-site zal meer dan alleen de werkgelegenheid ten goede komen. Aan de rand zouden er ook woningen opgetrokken worden. “Tussen de Grote Baan en de Zenne is er een deel van het terrein ingekleurd als woongebied”, zegt Baert. “Onze architecten zijn daarmee bezig, en midden dit jaar nog willen we onze aanvraag indienen. We mikken op een tweetal kleinschalige appartementen, al is dat voorbarig.”